НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА БОТАНІКИ З ВІДДІЛОМ МЕДИЧНОЇ БОТАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М.М. ГРИШКА

12.02.2018

9 лютого 2018 року співробітники кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця провели спільне засідання з відділом медичної ботаніки Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, представниками відділів природної флори, нових культур тропічних та субтропічних рослин, дендрології та паркознавства.

Зазначимо, що кафедра тривалий час співпрацює з цією установою, зокрема – викладачі закладали на експериментальних ділянках ботанічного саду польові експерименти для виконання дисертаційних робіт. Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка– провідна наукова установа України, яка складається з 8 наукових відділів та 2 лабораторій, в яких проводяться дослідження з проблем інтродукції та акліматизації рослин, дендрології та паркознавства, збереження генофонду рідкісних та зникаючих видів рослин, селекції та генетики квітниково-декоративних, плодових, овочевих та кормових культур, медичної ботаніки, біотехнології тропічних та субтропічних рослин, алелопатії (хімічної взаємодії) рослин та біоіндикації.

Мета засідання – посилення науково-дослідної співпраці, насамперед з відділом медичної ботаніки та формування плану проведення навчальної практики студентів 2 та 3 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Студенти мають змогу ознайомитись з лікарськими рослинами на колекційних ділянках, а також в закритому ґрунті з видами природної флори різних регіонів світу. Обговорено план ознайомлення студентів під час практики з лікарськими рослинами флористичних комплексів: “Ліси рівнинної частини України”, “Українські Карпати”, “Степи України”, “Крим”, “Кавказ”, “Середня Азія”, “Алтай та Західний Сибір”, “Далекий Схід”, які представлені в ботанічному саду.

Після засідання викладачі кафедри були запрошені на виставку “Цілющі рослини: здоров’я і краса”, яку урочисто відкрила директор ботсаду доктор біологічних наук Наталія Заіменко. На виставці були представлені розробки різних відділів ботанічного саду та інших наукових установ. Наприклад, Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України, де, зокрема, виконувалась експериментальна частина дисертаційної роботи асистента кафедри фармакогнозії та ботаніки Підченко В.Т. по дослідженню можливості культивування біомаси гриба Ganoderma lucidum з імуномодуляторною активністю. Співпраця кафедри фармакогнозії та ботаніки НМУ імені О.О.Богомольця з провідною науково-дослідною установою – Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України сприятиме розширенню наукових досліджень викладачів та студентів фармацевтичного факультету.

Кафедра фармакогнозії та ботаніки