НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ШКОЛИ-СЕМІНАРУ “ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ ТА ФІЗИКИ ЖИВОГО”

08.11.2017

7 жовтня 2017 року відбулося спільне засідання Комісії з питань біоетичної експертизи (головуючий – д.м.н., професор Юрій Чайковський) та школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого» (науковий керівник – доцент кафедри медичної та біологічної фізики Анатолій Єгоренков).

У засіданні взяли участь члени Комісії з біоетики, студенти та молоді науковці університету. Під час першої (спільної) частини засідання була розглянута тема, щодо діагностики та комплексного лікування хворих на гострий панкреатит. Доповідь молодого науковця нашого університету Христини Задорожної з великою увагою та зацікавленістю була заслухана колегами-медиками і присутніми на засіданні студентами. Доповідач не лише розповіла про медичні складові проблеми, але і показала їх зв’язок з соціально-етичними та медико-технічними аспектами.

Учасники семінару, слухали про те, що важливою складовою дослідницької та медичної роботи хірурга є компетентне володіння сучасним медичним обладнанням та організація командної роботи. У другій частині засідання була проведена традиційна експертиза протоколів досліджень дисертантів НМУ імені О.О. Богомольця. Активну участь при обговоренні протоколів досліджень взяли професор Натрус Л.В., доцент Медвєдєв В.В., професор Хоменко Л.О. та інші члени Комісії. Було звернено увагу всіх дисертантів на необхідність компетентного використання методів біостатистики вже на етапі планування дослідження. Для цього наш університет створив молодим науковцям всі умови для оволодіння методологією наукового дослідження (курс біостатистики для аспірантів університету проводить член Комісії – доцент Гур’янов В.Г.), для проведення аналізу результатів дослідження Університетом придбано спеціалізований статистичний пакет IBM SPSS Statistics Base v.22.

Комісія з питань біоетичної експертизи при НМУ