НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ № 1 ПРОЙШЛИ СТАЖУВАННЯ В ПРОВІДНИХ КЛІНІКАХ НІМЕЧЧИНИ

25.11.2016

Упродовж жовтня-листопада 2016 р. двоє співробітників кафедри загальної хірургії №1 – доц. Сергій Земсков та доц. Кирило Бурміч – проходили стажування в провідних клініках Німеччини.

Зокрема, фахівці НМУ стажувалися в клініці хірургії Університетської Клініки Шлезвіг-Гольштейн (м. Любек, Німеччина). Університетська Клініка Шлезвіг-Гольштейн є однією з найбільш клінік Європи та найбільшою клінікою на півночі Німеччини, в якій працює понад 3.500 лікарів та вчених, котрі щорічно надають медичну допомогу в стаціонарних та амбулаторних умовах 360.000 пацієнтів.

На базі Університетської Клініки здійснюється навчання студентів, лікарів-інтернів, післядипломна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних кадрів. У складі Університетської Клініки працює всесвітньо визнаний центр хірургії підшлункової залози, яким керує професор Тобіас Кек. Основна увага центру спрямована на розробку та впровадження новітніх методів хірургічного лікування захворювань органів гепатопанкреатобіліарної зони з використанням мініінвазивних та ендовідеохірургічних технологій.

Протягом стажування доц. К. Бурміч щоденно брав участь у ранкових конференціях, клінічних обходах і оглядах хворих, обстеженні та лікуванні хворих, госпіталізованих у клініку, чергуваннях, консультаціях хворих в інших підрозділах клінічного закладу та операціях. У клініці регулярно проводяться курси тематичного вдосконалення і семінари з різних напрямів хірургії. Під час свого стажування доц. К. Бурміч відвідав практичний семінар Німецького Товариства Загальної та Вісцеральної хірургії (DGAV) «Методи та навички в лапароскопічній хірургії підшлункової залози», практичний семінар компанії Olympus «Методи та навички в лапароскопічній хірургії підшлункової залози», практичний семінар компанії Pfizer «Методи та навички в лапароскопічній колоректальній хірургії».

В Університеті м. Любек розроблений тренажер для освоєння та вдосконалення практичних навичок з лапароскопічної хірургії «Luebecker Toolbox». Програма навчання на тренажері включає чотири модулі та шість вправ на координацію очей і рук, бімануальні вправи та інтракорпоральний шов. Протягом стажування доц. К. Бурміч опанував та пройшов вказаний курс, після чого отримав відповідний сертифікат. Доцент кафедри загальної хірургії №1 Сергій Земсков пройшов стажування в двох клініках: хірургічній клініці Університету Шлезвіг-Гольштейн (м. Любек) та університетській клініці м. Гейдельберг (Німеччина).

Під час стажування Сергій Земсков ознайомився з новітніми підходами в абдомінальній хірургії та брав безпосередню участь в таких операціях:
 Робот “Da Vinci”-асистована тотальна мезоректумектомія з приводу раку прямої кишки.
 Лапароскопічнапанкреато-дуоденектомія.
 Лапароскопчне формування біліо-дигестивного анастомозу.
 Формування різних видів панкреато-дигестивних анастомозів, панкреато-єюноанастомоз „duct to mucosa”, инвагінаційний панкреато-єюноанастомоз, панкреато-гастроанастомоз.
 Герніопластика ТЕРР.
 Резекції печінки (5-го сегменту, лівобічна гемігепатектомія) з виконанням розділення паренхіми за методикою “crush and clamp” за допомогою апарату “Ligasure” при цирозах.
 Трансплантація нирки від живого донора: лапароскопічна нефректомія у донора – обробка нирки кустодіолом – відкрита нефректомія та імплантація нирки реципієнту.
 Внутрішньочеревна інтраопераційна хіміотерапія за методикою НІРЕС при колоректальному раці.
Крім того, доц. С. Земсков ознайомився з багатьма аспектами післяопераційного ведення таких хворих, у тому числі в умовах відділення інтенсивної терапії, та аспектами викладання хірургії студентам та молодим лікарям-асистентам.

Свій досвід стажування співробітники кафедри загальної хірургії №1 оцінюють як вкрай позитивний, зважаючи на те, що він може бути корисним у клінічній роботі наших хірургів для оптимізації результатів комплексного лікування хворих, а також може бути використаний для наукової та педагогічної роботи кафедри.

Відділ міжнародних зв’язків,
кафедра загальної хірургії №1