НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТАЖУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НМУ В ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (М. КРАКІВ, ПОЛЬЩА) З ОРГАНІЗАЦІЇ OSCE

20.03.2018

З 5 по 7 лютого 2018 р. п’ятеро співробітників НМУ – представники науково-педагогічного складу кафедр педіатричного (Оксана Виговська – декан медичного факультету №3, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб), терапевтичного (Ірина Красюк – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2; Олена Карпенко – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2; Валентин Таранчук – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1) та хірургічного (Єлизавета Козачук – асистент кафедри загальної хірургії №1) профілів відвідали Ягеллонський університет м. Краків (Польща) з метою ознайомлення з особливостями організації та проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ, OSCE – objective structured clinical examination).

Стажування з організації та проведення ОСКІ розпочалося на кафедрі медичної освіти (дидактики) Ягеллонського університету. Завідувачем кафедри (відділу) медичної освіти – доктором Міхалом Новаковскі – було проведено ознайомлення з організацією ОСКІ в Ягеллонському університеті. Пан Міхал Новаковскі розповів, що досвід проведення цього іспиту в Ягеллонському університеті сягає 15 років. Останнім часом значно покращилося технічне забезпечення проведення екзамену. Наразі, починаючи з другого курсу, студенти складають ОСКІ різного рівня кожного року. На час візиту делегації з НМУ припав ОСКІ для студентів ІІІ курсу. Фахівцям з НМУ було надано можливість ознайомитись із забезпеченням проведенням ОСКІ. Іспит проводиться в спеціальному приміщенні університету, де розташовані пронумеровані кімнати-станції, кімната технічного забезпечення, санітарні приміщення та місце для очікування.

На ІІІ курсі для проведення ОСКІ передбачено 8 станцій, а отже одночасно пройти іспит може одна група з 8 студентів. За один день 6 таких груп складає іспит, для кожної групи на станціях змінюють завдання. Екзамен триває 6 днів. Станції: – хірургічна;- гінекологічна та акушерська (обстеження вагітних та внутрішньовагінальне обстеження на фантомах);- педіатрична (збирання анамнезу);- аускультації (дихальні та серцеві шуми) – 10 звуків по одній хвилині на розпізнавання; для позитивного результату потрібно правильно визначити 6 звуків;- збирання анамнезу дорослого;- фізикальне обстеження та заключення за лабораторним дослідженням;- фізикальне обстеження та інтерпретація ЕКГ;- переконання пацієнта.Пан Новаковські звернув увагу на те, що на ІІІ курсі особливу увагу приділяють оцінці комунікативних навичок студентів. Вивчення комунікативних навичок студенти починають на кафедрі дидактики та продовжують на клінічних та спеціалізованих кафедрах. На ІІІ курсі оцінюється, в першу чергу, спілкування студента з пацієнтом. На старших курсах цінні технічні навички удосконалюються на всіх кафедрах та включають в себе не тільки спілкування лікаря з пацієнтом, але і спілкування між лікарями, колегами, у тому числі моделюються ситуації здійснення переводу пацієнта в інше відділення, домовлення про консультацію. Урешті-решт, уже на випускному курсі оцінюється здатність студента працювати в команді та спілкуватися з особливо важкими пацієнтами. Очікується, що студент ІІ курсу знає схему розпитування, які питання потрібно поставити пацієнту, а студент ІІІ курсу повинен знати, як правильно опитати пацієнта.

«Новим для нас було ознайомлення зі станцією переконання пацієнта. Для студентів ІІІ курсу було запропоновано декілька видів сценарію, згідно з яким студент повинен був переконати пацієнта з певною патологією пройти необхідне дослідження», – зазначають колеги з НМУ. Нашим викладачам була надана можливість спостерігати безпосередньо за проведенням ОСКІ. Пан Новаковскі представив фахівців НМУ співробітникам і студентам та отримав згоду від студентів на їхню присутність. Представники делегації з НМУ мали змогу оглянути кожну станцію перед проведенням іспиту та спостерігати за проведенням іспиту на кожній станції стільки, скільки потрібно.Варіанти станцій:

1. Аускультація серця і легень (на аудіозаписі по 5 варіантів з аускультації серця і 5 варіантів з аускультації легень). Час -10 хв.
2. Розпитування хворого. Оцінку ставить як викладач, так і хворий. Час -10 хв.
3. Станція з 2 завданнями. Час – 10 хв. 1) Провести обстеження хворого (пальпація живота, аускультація легень та інш.); 2) Розшифрувати ЕКГ.
4. Станція комунікативних навичок – переконати негативно налаштованого хворого виконати обстеження (здати аналіз сечі, виконати глюкозо-толерантний тест та ін.). Оцінку ставить і викладач , і хворий. Час -10 хв.
5. Станція з 2 завданнями. Час – 10 хв. 1) Провести обстеження хворого (визначити ахілів рефлекс); 2) Трактувати загальний аналіз крові дитини.
6. Педіатрична станція. Провести розпитування мами дитини. Час – 10 хв.
7. Хірургічна станція. Виконати хірургічні маніпуляції: в’язати шви, зашивати рану. Час – 10 хв.
8. Акушерсько-гінекологічна станція. 1) Провести оцінку стану шийки матки на муляжі за допомогою дослідження в дзеркалах. 2) Оцінити на муляжі передлежання плоду за допомогою бімануального обстеження. Час – 10 хв.

Другого дня відбулося обговорення результатів роботи першого дня. Доктор Новаковскі вичерпно відповів на запитання викладачів НМУ, описав, які проблеми і задачі постають перед їхнім університетом, розповів про особливості педагогічного процесу, які дозволяють підготовку до ОСКІ. До проблем відноситься те, що студенти вивчають багато теоретичного матеріалу, який практикують пізніше, в інший час, або взагалі не закріплюють на практиці вчасно.

Регламент проведення ОСКІ:

• В день 4-6 змін з перервами. Одна зміна передбачає прийом іспиту у 8 студентів ( 80 хвилин = 8 студентів по 10 хвилин на станцію).
• Студенти переодягаються та отримують інструктаж, особисті папери (лист з особистими даними, послідовність станцій).
• Студенти ідуть по колу за схемою по звуковому сигналу (зберігають ручний дзвоник як традицію). У кожній кімнаті на столі викладача загальна схема приміщень; у студента на папері послідовність станцій, де здавати. Студенти не мають можливості спілкуватись між собою.
• Кожну зміну змінюються завдання (стандартизовані пацієнти) на нові, кожну зміну змінюються викладачі.
• Результати студенти отримують на електронну адресу або на сайт.
• На наступний день є можливість перескладання.

Зручності для студента:

1. Тренування на подібних муляжах на клінічних кафедрах у період навчання.
2. Достатня кількість матеріалу для виконання навички (гумові рукавички, одноразовий хірургічний шовний матеріал та ін.).
3. Кімната для відпочинку, переодягання, туалети неподалік від станцій.
4. Інструкція на руках, у якій послідовності проходити станції.
5. Достатньо часу для виконання (більшість студентів виконує завдання за 7 хвилин).
6. Зручне розташування станцій.

Зручності для викладача:

1. Працюють в 1-2 зміни на день на період ОСКІ, перерви між змінами.
2. Оцінювання викладач проводить у планшеті, з’єднаному з загальним комп’ютерним центром, який веде підрахунок.
3. Зручні засоби для виконання навичок.
4. Станція є окремою кімнатою (не заважає шум під час виконання навички, ніхто не входить і не виходить упродовж 10 хв.).
5. На паперових носіях заповнюють оцінювання стандартизовані пацієнти.

Переваги навчального процесу:

1. ОСКІ проводять в кінці 1 семестру на 3 курсі.
2. На клінічних кафедрах по 5-6 студентів в групах.
3. ЕКГ вчать 6 місяців (у студентів досить високий % успішної розшифровки ЕКГ-завдання на ОСКІ).
4. Тренування відбувається на подібних муляжах на клінічних кафедрах.
5. Є кафедра медичної дидактики (формування комунікативних навичок студента).

Проблеми комунікації студентів на ОСКІ:

1. Неможливість самостійно діяти в інакших від занять умовах (без групи, без керівництва викладача).
2. Комунікативний дефіцит упродовж року навчання.
3. Відсутність досвіду подібної практики.
4. Особисті комунікативні та психологічні  проблеми студента.

Вивчення досвіду організації та проведення ОСКІ в Ягеллонському університеті дозволяє вдосконалити процедуру та покращити підготовку до проведення ОСКІ-1 для студентів 3 курсу в 2018 році.

Відділ міжнародних зв’язків