НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТУДЕНТ НМУ ПРОЙШОВ ЛІТНЮ ПРАКТИКУ В ПСИХІАТРИЧНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ПРОВІДНИХ КЛІНІК НІМЕЧЧИНИ

08.09.2017

Влітку 2017 року студент 5 курсу медичного факультету №1 Роман Долинський пройшов практику в клініках м. Марбург і м. Емден (Німеччина). Стажування в Університетській Клініці Університету Філіпа м. Марбург проходило на базі відділення дорослої психіатрії з основними напрямками «Лікування психозів та біполярних розладів» та «Гостре психіатричне лікування, включаючи кризову інтервенцію».

Під час стажування студент брав участь у лікувальних і діагностичних обходах лікарів відділення та завідувачів відділень, обговоренні клінічних випадків, представленні статистичних даних, засіданнях колективу і супервізіях, терапевтичних бесідах, був присутнім на сеансах комплементарної терапії, амбулаторної та стаціонарної індивідуальної та групової психотерапії, отримував інформацію про поточні наукові заходи і дослідження, що проводяться в клініці. Окрім того, він мав змогу спостерігати за процесом проведення електросудомної терапії пацієнтам, що мали для цього відповідні показання, а також ознайомився з методиками фізіотерапії та ерготерапії в клініці. Під час практики студент разом з відповідальними лікарями збирав анамнез у пацієнтів, підтримув терапевтичні бесіди, проводив фізикальне обстеження пацієнтів та документував відповідні його дані у електронній базі даних клініки ORBIS. Під час стажування Роман також брав участь у додаткових освітніх семінарах з психіатрії, що проводились завідувачем відділення, лікарем вищої категорії Максимом Заворотним.

Стажування в Клініці психіатрії, психотерапії та психосоматики м. Емден – Лікарня імені Ганса Зюсеміля проходило на базі загальнопсихіатричного відділення з напрямком «Хвороби залежності», за власним бажанням студент відвідував також інші відділення психіатричної клініки. Під час практики були опрацьовані основні методи дослідження психічних хворих, методика збору анамнезу, диференційна діагностика психічних захворювань, участь у проведенні індивідуальної та групової психотерапії, методика постановки діагнозів і формулювання виписок і іншої медичної документації, розбір клінічних діагнозів. Разом із черговим лікарем Роман брав участь в зборі психічних і соматичних скарг і анамнезу пацієнта, проводив фізикальне обстеження пацієнтів. У подальшому звітував на вранішніх загальноклінічних зборах про пацієнтів, яких документував та в яких збирав анамнез. Під час стажування у клініці практикант мав доступ до внутрішньої бази даних клініки ORBIS, де під керівництвом лікарів відділення документував дані психічного і соматичного анамнезу пацієнта при поступленні, його скарги, психічний статус і дані фізикального обстеження. Також студент мав змогу документувати в базі даних терапевтичні бесіди з пацієнтом. Окрім основної практичної роботи у відділенні, Роман відвідував навчальні семінари для студентів під керівництвом лікарів клініки, що виконували також навчальну роботу, оскільки клініка м. Емдена була однією з клінічних баз Медичної вищої школи м. Гановера. Окрім навчальних семінарів з психіатрії, які проводив головний лікар Клініки психіатрії, психотерапії та психосоматики доктор медичних наук. професор Вольфганг Траберт, студент скористався можливістю відвідати семінари з неврології, внутрішньої медицини, педіатрії, загальної хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії та клінічної фармакології. Під час семінарів були представлені клінічні випадки, розібрана тактика діагностики та лікування як тих захворювань, що трапляються у відповідній галузі найчастіше, так і рідкісних захворювань. Під час деяких семінарів студенти мали змогу розпитувати та обстежувати пацієнтів у відділенні.

Відділ міжнародних зв’язків