НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (М. КРАКІВ, ПОЛЬЩА)

09.07.2018

НМУ активно впроваджує  сучасні методи оцінювання компетентності  студентів. В червні делегація НМУ імені О.О.Богомольця у складі Голови Вченої Ради, професора К.М. Амосової, проректора з науково-педагогічної роботи, доцента Стеченко О.В., проректора з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професора Линовицької О.В., декана медичного факультету №2, доцента Литвинової Н.Ю, декана медичного факультету №3, професора Виговської О.В., декана стоматологічного факультету професора Біденко Н.В., доцента кафедри внутрішньої медицині Нечипуренко Т.Б., фахівця 1-ої категорії відділу міжнародних зв’язків Єрмакової А.В. пройшла стажування з організаці  ОСКІ-2 під керівництвом  Міхала Новаковскі – члена правління  Європейської Ради медичних екзаменаторів і взяла участь у проведенні іспиту у студентів 6-го курсу медичного факультету Медикум Колегіум Ягелонского Університету.

Підвищення якості освіти, наближення до стандартів кращих медичних університетів світу –головний пріоритет діяльності НМУ. Важливої складової цього процесу є об’єктивізація системи оцінювання компетентності студентів. За ініціативи ректора, проф. Амосової К.М. з минулого року в Університеті впроваджується об’єктивний структурований іспит, спочатку для студентів 3-х курсів медичних та стоматологічного факультетів далі для студентів інших факультетів та випускних курсів. Проведення  даного іспиту відповідно  до розроблених міжнародних стандартів процес складний, який потребує злагодженої роботи кафедр, методичного, ресурсного забезпечення, спеціальної підготовки викладачів та інших учасників іспиту. Особливий акцент був зроблений на навчанні викладачів НМУ.

Спільно з фахівцями Медикум Колегіум Ягелонского Університету в минулому році  був розроблений план дій, який передбачав курс тренінгів, участь в ОСКІ-1, а також зовнішню експертизу іспиту. За цей час було проведено серію тренінгів міжнародними фахівцями з оцінювання, неодноразово викладачі Університету брали участь в ОСКІ-1, які проводились в Медикум Колегіум Ягелонского Університету. Як підсумок першого етапу – проведення в НМУ ОСКІ-1 згідно регламенту та прийнятим міжнародним стандартам в червні цього року. За висновками зовнішнього експерта доктора Агати Стальмах-Пшигода (Краків, Польща) іспит був проведений на достойному рівні. Наступний крок – запровадження ОСКІ-2. З цією метою в червні цього року делегація НМУ з 8 осіб пройшла стажування з організації ОСКІ-2, а також взяли участь в проведенні іспиту у студентів 6-го курсу медичного факультету Медикум Колегіум Ягелонского Університету. Особливу увагу було приділено вибору станцій, оцінювання їх валідності. По закінченню тренінгу було розроблено наступні спільні кроки, щодо реалізації проекту з побудови сучасної моделі оцінювання компетентності студентів в НМУ.

Відділ міжнародних зв’язків