НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ ЛОР-КАФЕДРИ В ІV КОНГРЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ (БАРСЕЛОНА, ІСПАНІЯ)

18.10.2017

7-11 жовтня 2017 року в місті Барселона (Іспанія) відбувся 4-ий Конгрес Європейського товариства оториноларингології.

В проведенні Конгресу взяли участь близько 2 тисяч вчених з 52 країн: Європи, США, Канади, Аргентини, Туреччини, Єгипту, Китаю, Сінгапуру, Австралії, Алжиру, Марокко. Конгрес був присвячений обговорюванню практичних розділів сучасної ринології, отології, фоніатрії, захворювань глотки, гортані та онкології. Розглядалися також питання викладання дисциплін в медичних вузах світу та підготовки фахівців з оториноларингології.

На конгресі щоденно проводилися 15 різноманітних секцій під час яких читались лекції, проводилися круглі столи. Наукові доповіді супроводжувались демонстрацією хірургічних втручань та їх обговоренням. Делегація українських вчених складалася з 40 представників з різних міст України. Від ЛОР-кафедри НМУ імені О.О.Богомольця в конференції взяли участь завідувач кафедри професор Ю.В. Дєєва, професор В.М. Васильєв, асистент С.Е. Коновалов та 6 молодих спеціалістів, аспірантів, клінічних ординаторів, інтернів, лікарів Олександрівської лікарні м.Києва. Кафедрою було представлено 2 доповіді: Ю.В. Дєєва, О.М. Науменко, В.М. Васильєв – «Complex treatment of intracranial otogenic meningitis», В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, О.М. Науменко «50 Years Experience of Ozaena Patients Treatment».

В першому повідомленні були представлені матеріали по комплексному лікуванню хворих з отогенними менінгоенцефалітами. Наведені результати є підсумком роботи клініки оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця, яка протягом багатьох років є головним центром міста Києва по наданню ургентної допомоги пацієнтам з внутрішньочерепними отогенними та риногенними ускладненнями. Співробітниками кафедри розроблений власний алгоритм лікування цієї патології, який є актуальним і може бути застосований для широкого використання в медичній практиці.

Доповідь професора В.М.Васильєва була присвячена викладенню нової концепції патогенезу озени, яка була розроблена ним і носить назву «інфікований гіпосидероз». Запропонований на основі цієї теорії комплексний метод лікування хворих успішно застосовується більше 50 років. Доповідь професора В.М.Васильєва була схвально прийнята присутніми і позитивно оцінена модератором секції професором Hugo Galera Ruiz (Іспанія). Участь в конгресі Європейського товариства дає можливість застосувати в подальшому на нашій кафедрі сучасні методи лікування різних патологічних процесів і поліпшити способи надання ЛОР-допомоги населенню України.

Кафедра оториноларингології