НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ НДІ ЕКМ НМУ У ЗАХОДІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

16.03.2018

Проблема якості лабораторних досліджень в клінічній практиці залишається актуальною. Одним із заходів професійного тестування якості роботи медичних лабораторій в країні є «Програма МПР» Міжлабораторних порівнянь результатів, впроваджена Українським Референс-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології. Дослідження виконуються на матеріалах, виготовлених промисловими виробниками Європи та США. Технічна експертиза проводиться ДП «Укрметртестстандарт» із подальшим аналізом даних провідними науковими спеціалістами. Участь у заході є добровільною, але отримані результати кожній лабораторії надають серйозний поштовх до аналізу помилок, шляхів модернізації аналітичних систем, удосконалення системи менеджменту в лабораторії, узагальнення набутого досвіду тощо.

З метою обговорення цих питань 13-14 березня 2018 року відбулася щорічна VІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні» яка зібрала понад 480 фахівців медичних лабораторій різних підпорядкувань. Активну участь в роботі конференції взяли співробітники Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

З ґрунтовним аналітичним звітом про аналіз програм МПР за 2007-2017 роки виступила професор Лариса Натрус – директор НДІ ЕКМ, експерт МОЗ з питань лабораторної медицини, яка є віце-президентом Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини. В роботі секцій та майстер-класі брали участь співробітники Лабораторно-діагностичного центру НДІ ЕКМ на чолі з Іриною Рижко – завідуючою лабораторії.

Науково-дослідний Інститут експериментальної та клінічної медицини