НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УЧАСТЬ СТУДЕНТА НМУ В ІІ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК ГАЛУЗІ «ЕКОЛОГІЯ»

05.04.2018

28-30 березня 2018 року у Полтавському Національному Технічному Університеті ім. Ю.Кондратюка пройшов Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю «Екологія», у якому взяли участь понад 120 учасників. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця представляв студент 1-го курсу 4-го медичного факультету Паша Юрій, який виконав на базі кафедри гігієни та екології №1 (завідувач – член-кореспондент НАМН України, професор В.Г. Бардов) під керівництвом доц. Благої А.В. роботу на тему «Еколого-гігієнічна оцінка використання симбіотичного адаптогенезу діазотрофів як фактор підвищення сортових характеристик Poaceae та кваліметричний аналіз запропонованого методу».

Робота була гідно представлена студентом і високо оцінена членами галузевої конкурсної комісії. За результатами рецензування та захисту на підсумковій конференції студент НМУ зайняв почесне 2-е місце. Вітаємо призера, бажаємо подальших творчих здобутків!

Кафедра гігієни та екології №1