НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Уряд прийняв рішення про вдосконалення оцінювання компетенції студентів-медиків. Що цікавого?

05.04.2019

3 квітня ухвалено постанову КМУ «Деякі питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році», а також прийнято зміни до постанови КМУ №334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я””.

Що цікавого бачимо в Постанові уряду про удосконалення оцінювання студентів-медиків? – коментує член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

– нарешті, починаючи з цього року, зламана 20-річна практика оплати закладами вищої освіти послуг МОЗівського Центру тестування для бюджетних студентів за рахунок грошей, отриманих за освітні послуги контрактним студентам, з незрозумілим і не затвердженим МОЗом ціноутворенням і «в обхід» затвердженого «власником» кошториса!

Наша адміністративна команда була єдиною, якій вистачило принциповості відмовитися бути співучасниками цієї «оборутки» рік тому і в ході протистояння з очільниками МОЗу довести свою правоту керівництву КМ і далі в судах;

– об‘єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) , як не менш важлива, ніж тести, компонента оцінювання компетентностей, має відбуватися в усіх закладах освіти, починаючи з 2021 р і лише для випускників. На жаль, розробники Постанови, попри світову практику, не включили ОСКІ в ЄДКІ для студентів 3 курсу вже з 2019 р. разом з його іншими компонентами.

Досвід проведення ОСКІ-1 нашою командою під патронатом фахівців Ягелонського університету вперше в Україні в минулому році, яким ми поділилися з багатьма бажаючими колегами з інших університетів,  продемонстрував його ефективність для студентів і викладачів і прийнятність  для бюджету закладу. Попереднє складання такого «проміжного» ОСКІ -1 з опцією його перескладання перед початком наступного, 4-го, курсу є важливим для майбутніх випускників, оскільки надає  їм можливість відповідного тренінгу перед випускним ЄДКІ, який може перескладатися лише через рік, і дозволяє  розширити набір компетентностей, які опановуються згідно чітко визначених протоколів і контролюються у 100% студентів.

Залишається сподіватися також на підвищення якості екзаменаційних тестів «Крок», вірні відповіді в яких не можуть відрізнятися від таких в тестах IFOM.