НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Усунення існуючих відмінностей у веденні пацієнтів як нагальна мета системи охорони здоров‘я: цьогорічному Всесвітньому Дню здоров‘я присвячується

09.04.2019

 (за матеріалами з сайту www.wolterskluwer.com/health)

Варіабельність в лікувальних призначеннях в межах однієї країни, в залежності від місцевості і лікаря, міжнародні експерти оцінюють, як глобальну епідемію, яка суттєво погіршує результати лікування. Географія впливає на вірогідність ранньої діагностики онкології, отримання оптимального лікування інсульту і інфаркту міокарда і проходження непотрібних інвазивних процедур.

За даними одного аналізу призначень з лікування 30 різних захворювань в США лише 55% пацієнтів отримували лікування, яке базується на доказовій медицині. За даними іншого дослідження 38% витрат на охорону здоров‘я в США припадає на неефективні діагностику та лікування.

Таким чином, соціально значущими наслідками існуючих «в реальному житті» відмінностей у веденні пацієнтів різними лікарськими практиками/закладами є погіршення клінічних наслідків і збільшення вартості.

До цього треба додати медичні наслідки поганої прихильності пацієнтів до найобгрунтованішого плану лікування, яка збільшується з часом при необхідності в пожиттєвій терапії багатьох захворювань. Класичним прикладом може слугувати артеріальна гіпертензія, якою хворіє більше 33% населення і 50% осіб старшого віку і яка часто є бессимптомною.

Покращити ситуацію може налагодження неформальної кооперації широкого кола медиків, які забезпечують континуум медичної допомоги, включно з медсестрами і фармацевтами, з самим пацієнтом і членами його родини.

Гармонізація прийняття оптимальних рішень щодо кураціі всією командою і самим пацієнтом вбачається шляхом реалізації:

– максимальної прихильності до рекомендацій доказової медицині з урахуванням їхніх постійних оновлень, що забезпечує доступ пацієнта до уніфікованої за найкращими стандартами медичної допомоги. Для цього доцільне постійне долучення лікарів і медичних практик до найсвіжішої інформації за допомогою існуючих відповідних електронних розсилок, накшталт UpToDate;

– забезпечення пацієнта допомогою, яка враховує його уподобання, потреби і цінності, і відповідає ним. Тобто, інтереси, уподобання і потреби пацієнта, включно з забезпеченням емоційного і фізичного комфорту, мають бути першорядними;

– залучення пацієнта до активної участі в прийнятті рішень щодо його лікування задля його ухилення від «самодіяльності» і довгострокового забезпечення прихильності. За даними досліджень, у пацієнтів з серцевою недостатністю,таке залучення до прийняття плану лікування дозволило зменшити потребу в повторних госпіталізаціях з приводу погіршення стану на 19%. Це передбачає отримання пацієнтами від лікарів якісної і повної інформації про хворобу і опції лікування.

Важливим є використання сучасних засобів підтримки контакту з пацієнтом в процесі лікування шляхом телефонних розмов з медиками, зазвичай – медсестрами, розсилки електронною поштою мотивуючих матеріалів, які сприяють формуванню впевненості в досягненні гарних результатів.

На жаль, на ці аспекти ставлення до пацієнта і комунікації з ним українська медицина, принаймні, в державних і комунальних закладах, разом із медичною освітою, поки залишає поза увагою. Допомогти заповнити прогалину дозволяє , зокрема, використання в ОСКІ «станцій», на яких студент має пояснити «пацієнту» сутність медичної маніпуляції або плану лікування, зі створенням відповідних матеріалів і технологій для підготовки.