НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В НМУ РОЗПОЧАЛАСЯ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ-МЕДИКІВ

30.05.2018

З 29 травня в НМУ стартували комплексні державні практично-орієнтовані екзамени випускників. Першими звітували про набуті знання студенти факультету підготовки іноземних громадян.

В екзаменаційній залі – провідні професори Б.М. Венцковський, О.Б. Яременко, Б.Г. Безродний, В.С. Березенко та інші авторитетні педагоги. В цей день випускники демонстрували свої знання з акушерства і гінекології та педіатрії. Екзамен проходив у два етапи.

Перший етап – шестикурсники показали рівень володіння практичними навичками відповідно до їх переліку галузевих стандартів вищої освіти. З цього року запроваджено складання практичних навичок у форматі ОСКІ, що передбачає відпрацювання майбутніми медиками чітких алгоритмів виконання клінічних навичок. Випускаючими кафедрами створено чек-листи, згідно яких екзаменатор фіксує результати виконання різних елементів практичної роботи студента. Осучаснення формату іспиту дало можливість більш об’єктивно оцінювати набуті спеціальні компетентності випускниками під час державної атестації.

На другому етапі іспиту у студентів є можливість поспілкуватися з викладачами і в усній формі відповісти на питання екзаменаційного білета. Але і в цьому випадку іспит є орієнтованим у практичну площину. Адже співбесіда проходить в руслі вирішення ситуаційних задач при невідкладних станах в медицині. Тобто, незалежно від подальшої спеціалізації лікаря, кожен випускник-медик повинен вміти впевнено діяти в екстрених ситуаціях та  кваліфіковано надати першу допомогу.

«Викладачі та випускники Університету втілюють в реалії освітянської практики вимоги постанови кабінету міністрів України №334 від 28.03.2018 року щодо запровадженні ОСКІ під час випускних іспитів, – говорить проректор з навчально-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко, – такий підхід співзвучний із Стратегією розвитку Університету, розробленою та затвердженою під керівництвом ректора К.М. Амосової колективом Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ще три роки тому».

Голова ДЕК №1 професор В.П. Шипулін зазначив, що є перші позитивні результати цьогорічної державної атестації та особливо відзначив випускників: Садаба Хаджамамедова, Оксану Халбаєву, Айджахана Таджиєва, Шухрая Мадієва, Абеді Газал, Фазаіл Ісмаїлов, які на відмінно пройшли всі етапи державних іспитів.

Редакція газети «Медичні кадри»