НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ ВІДОМОГО ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО КАРДІОЛОГА ДОКТОРА САМІ АЛІ ОМАРА (АНГЛІЯ)

15.11.2017

10 листопада 2017 року в лекційній аудиторії №2 санітарно-гігієнічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася зустріч студентів з провідним спеціалістом з інтервенційної кардіології із Девону (Англія) – Dr. Sami Ali Omar, PhD.

Гість прочитав лекцію на тему “Ішемічна хвороба серця та перкутанні інтервенції”. Лекція проходила англійською мовою з послідовним українським перекладом. Українські та іноземні студенти прослухали дані новітніх досліджень з епідеміології та терапевтичних основ найпоширенішого захворювання – ішемічної хвороби серця.

Другою частиною лекції було ознайомлення з технічними елементами перкутанних втручань та демонстрація кількох показових клінічних випадків. Зацікавленість студентів даною тематикою обумовила численну кількість запитань від присутніх про особливості медичної освіти в Англії, заходи профілактики ішемічної хвороби серця, тромболітичну терапію, особливості візуалізації коронарних артерій та можливі ускладнення черезшкірних втручань. Dr. Sami Ali Omar подякував за запрошення та можливість виступити перед студентами університету і наголосив на подальшій науковій співпраці.

СНТ імені О.А. Киселя висловлює вдячність адміністрації Університету за можливість спілкування з закордонними колегами, отримання сучасних знань та створення унікальних умов для професійного розвитку.

Рада СНТ імені О.А. Киселя