НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛАСЯ СЕСІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ, КЛІНІЧНОЇ ГЕНЕТИКИ»

02.05.2018

27 квітня 2018 року на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики відбулося засідання Квітневої студентської наукової сесії «Актуальні питання клінічної імунології, алергології, клінічної генетики» 27 квітня 2018 року на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики відбулося засідання Квітневої студентської наукової сесії «Актуальні питання клінічної імунології, алергології, клінічної генетики». В рамках сесії традиційно були об’єднанні два наукові напрямки: «Клінічна імунологія та алергологія» та «Медична генетика». Більшість доповідей прозвучало англійською мовою, а учасниками конференції були студенти з Намібії, Сирії, Туркменістану, Марокко, Азербайджану, Нігерії. Також були представлені доповіді з мультидисциплінарним підходом, що стосуються питань як медичної генетики, так і імунології, зокрема доповіді з кафедри онкології, щодо сучасних аспектів імунотерапії раку та акушерства і гінекології, про роль цитомегаловірусної інфекції у новонароджених.

Членами журі були: завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики д.м.н., професор Курченко А.І., доценти кафедри Федорук Г.В., Бісюк Ю.А., асистенти кафедри Царик В.В., Плахотна Д.В.

За результатами сесії були визначені наступні переможці:

З напрямку «Клінічна імунологія та алергологія»:• 1 місце – посіла Соколова Ольга (медичний факультет №1, «Імунотерапія раку». Науковий керівник: професор кафедри онкології Чешук В.Є.)• 2 місце – Барановський Тарас (медичний факультет №2), «Мікробіом в регуляції імунної відповіді». Науковий керівник: доцент кафедри клінічної імунології та алергології Бісюк Юрій Анатолійович)• 3 місце – Терець Олександра (медичний факультет №4, «Клініко-імунологічні аспекти діагностики ЦМВ інфекції у новонароджених як наслідку внутрішньоутробного інфікування». Науковий керівник: завідувач кафедри акушерства гінекології №2 професор Гнатко О.П.).

З напрямку «Медична генетика»:• 1 місце – Шатило Софія (медичний факультет №2) «Нутрігенетика та нутригеноміка як сучасні напрямки медицини та генетики». Науковий керівник: асистент ,к.м.н. Турова Л.О.)• 2 місце – Massaoudi Sara (group 3642 Medical №2) «Autism spectrum disorders genetics, explained».Academic adviser Turova Ludmila Alexandrovna)• 3 місце – Романовський Богдан (медичний факультет№2, «Транспозон модифіковані антиген-специфічні Т-лімфоцити».

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики