НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

26.06.2018

25 червня 2018 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося чергове засідання Вченої ради Університету під головуванням професора Катерини Амосової.

До реалізації порядку денного, враховуючи багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти і науки нагороджено Подякою вченої ради НМУ Короленко Владислава, асистента кафедри хірургії №1. Крім того, члени Вченої ради привітали професора кафедри хірургії стоматологічного факультету Сусака Ярослава з присвоєнням звання «Заслужений лікар України».

За рішенням Науково-координаційної ради визначені переможці та фіналісти Конкурсу «Краща кандидатська (PhD) дисертація» (Конкурс 2018 року). Зокрема, затверджено рішення  Науково-координаційної ради визначення переможця – Валерії Соручан (кафедра дитячої хірургії (50,25 балів) та нагородження її Подякою Вченої ради та грошовою премією, а також відзначення Подякою Вченої ради фіналістів конкурсу: Костянтина Драчука (кафедра фізіології (47,06 балів)) та Романа Люботи (кафедра онкології (42,5 бали). 

Директор Національного інституту  серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України Лазоришинець Василь Васильвич подякував за пропозицію та підтвердив своє погодження увійти до складу Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

Наступним на порядку денному було затвердження звітів Голів державних екзаменаційних комісій «Підсумки державної атестації випускників 2018 року у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. А саме:

– медичний факультет № 1 (доповідач: завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця, професор Шипулін Вадим Петрович);
– медичний факультет № 2 (доповідач: завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця, професор Черняк Віктор Анатолійович);
– медичний факультет № 3 та Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України (доповідач: завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, професор Крамарьов Сергій Олександрович);
– медичний факультет № 4 та медико-психологічний факультет (доповідач: завідувач кафедри гігієни та екології №1 НМУ імені О.О. Богомольця, професор, член-кореспондент НАМН України Бардов Василь Гаврилович);
– стоматологічний факультет (доповідач: завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця, професор Неспрядько Валерій Петрович);
– фармацевтичний факультет (доповідач: завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця, професор Ніженківська Ірина Володимирівна).

ПОТОЧНІ СПРАВИ:

1. Затверджено «Зміни до Правил прийому до НМУ імені О.О.Богомольця». Доповідач: відповідальний секретар, доцент Марущенко Юрій Леонідович.

2. Затверджено «Положення «Про академічну мобільність» (у тому числі відряджень) учасників освітнього процесу НМУ імені О.О.Богомольця». Доповідач: проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, професор Линовицька Олеся Вікторівна.

3. Затверджено проект рішення щодо «організації навчального процесу в НМУ імені О.О.Богомольця в 2018-2019н.р».Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

4. Рекомендовано внесення до Книги Пошани Прядуна Дмитра Михайловича (додатково до попередньо затвердженого списку). Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

5. Затверджено елективний курс навчальної дисципліни «Основи клінічної фармакогенетики» для студентів 4 курсів медичних факультетів. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна

6. Надано рекомендацію на проведення у 2019 р. Науково-практичної конференції «Актуальні питання щелепно-лицевої хірургії дитячого віку» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

7. Надано рекомендацію на проведення у 2019 р. «Наукові читання проф. Скляренка Є.Т. «Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я» та «Інтегративна медицина. Досягнення та перспективи» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

8. Надано рекомендацію на проведення у 2019 р. VI з’їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, присвяченого 100-річчю з дня видання наказу Наркомздравом УНР (10.08.1919) щодо заснування кафедри та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

9. Надано рекомендацію на проведення у 2019 р. Науково-практичної конференції «Патологія слизових оболонок у жінок: сучасні аспекти діагностики та лікування» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

10. Надано рекомендацію на проведення у 2019 р. Науково-практичної конференції «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2019 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

11. Надано рекомендацію на використання для студентів та лікарів-інтернів посібника «Хірургічне лікування ожиріння та метаболічних порушень». Автори: проф. Лаврик А.С. та співавтори. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

12. Рекомендовано видання підручника «Детская терапевтическая стоматология» (Том 1). Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

13. Рекомендовано до видання та отримання грифу підручнику «English for dentists» Автори: Аврахова Л.Я та співавтори. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко Олена Володимирівна.

14. Затверджено рішення Наукової координаційної ради щодо висунення університетом до участі в конкурсі МОЗ України на отримання фінансування науково-дослідних робіт (НДР) з Державного Бюджету України в 2019 році 9 НДР. Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Черенько Тетяна Макарівна.

15. Затверджено рішення Наукової координаційної ради щодо переможців грантової конференції та виділення грошових винагород студентським колективам в розмірі 30 тис. грн за кожну роботу. Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Черенько Тетяна Макарівна.

16. Підтримано пропозицію «Щодо розміщення бази у санаторії Конча-Заспа». Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор Никитюк Олександр Андрійович

 

В.о. ученого секретаря Вченої ради