НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУВСЯ КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

25.06.2018

21 червня 2018 року на засіданні Наукової координаційної ради (НКР) університету відбувся конкурс тем науково-дослідних робіт (НДР) для відбору найперспективніших для подальшій участі в конкурсі МОЗ України на отримання фінансування з Державного Бюджету України на 2019 рік та вручення дипломів НКР фіналістам конкурсу “Краща кандидатська дисертація” асистенту кафедри неврології Наталії Радзіховській та асистенту кафедри судової медицини Наталії Ергард.

Також на цьому засіданні НКР були вручені дипломи переможцям Грантової конференції студентів: Палець Ілані, студентці 4 курсу, медичного факультету №3, робота на тему: «Особливості циркадних ритмів та гормонального статусу у дітей з метаболічним синдромом»; Барановському Тарасу, студенту 5 курсу, медичного факультету №2, робота на тему: «Розробка нової стратегії лікування інфекційних станів, спричинених Klebsiella pneumoniae, шляхом комбінації антибіотиків із бактерицидною та антибіоплівковою дією»; Толіашвілі Микиті, студенту 5 курсу, медичного факультету №2, робота на тему: «Дослідження впливу агоністів PPARγ рецепторів на реперфузійне пошкодження міокарда в експериментальній моделі у кролів шляхом оцінки експресії HIF-1α, гену Bcl-2 та появи реперфузійних аритмій».

Наразі в університеті виконується 12 НДР, що фінансуються з Державного бюджету України, в 2018 році завершуються 6 таких тем. До участі в конкурсі було подано кафедрами 13 заявок, серед яких 5 фундаментальних та 8 прикладних тем НДР. Члени Наукової координаційної ради перед проведенням конкурсу отримали  анотації всіх НДР для аналізу, а також брали участь в обговоренні їх презентацій на засіданні 21 червня 2018р.

Відбір науково-дослідних робіт відбувався шляхом голосування, при підрахунку голосів враховувалась проста більшість, відданих за тему. Серед 13 поданих заявок, 9 науково-дослідних робіт за рейтингом Наукової координаційної ради виявилися найкращими, та будуть рекомендовані Вченою радою НМУ до участі в конкурсі МОЗ України:

• Структурні механізми синергічної дії мутагенів – похідних нуклеотидних основ: квантово-хімічне дослідження in silico” (фундаментальна), керівник НДР – кафедра патофізіології, професор Говорун Дмитро.
• Дослідження молекулярно-генетичних особливостей спорадичних та спадкових випадків феохромоцитоми та медулярного раку щитоподібної залози (фундаментальна), керівник НДР – завідувач кафедри хірургії №4, професор, Мішалов Володимир.
• Аутоагресивна поведінка та депресія у військовослужбовців, які взяли безпосередню участь у бойових діях (комбатантів) та отримали черепно-мозкову травму (прикладна), керівник НДР – завідувач кафедри психіатрії та наркології, професор Напрєєнко Олександр.
• Структурно-функціональні зміни нейронів медіо-базального гіпоталамусу щурів при порушенні вуглеводного і ліпідного обміну керівники НДР (фундаментальна) – директор Науково-дослідного Інституту експериментальної та клінічної медицини, професор Натрус Лариса; завідувач кафедри гістології та ембріології, член-кореспондент НАМН України, професор Чайковський Юрій.
• Вивчення клітинно-молекулярних механізмів фармакологічного впливу на репрограмування функціонального фенотипу макрофагів при регенерації рани на тлі гіперглікемії (фундаментальна), керівник НДР – директор Науково-дослідного Інституту експериментальної та клінічної медицини, професор, Натрус Лариса.
• Розробка нейро-електронних інтерфейсів для забезпечення зв’язку із зовнішніми пристроями та протезування функцій втрачених кінцівок (фундаментальна), керівник НДР – член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гістології та ембріології, професор Чайковський Юрій.
• Вивчення інтегральних реакцій судин та їх окремих клітинних компонентів у відповідь на застосування терапевтичних екзосом з мезенхімальних клітин людини, у порівнянні з реакцією на ефект екзосом (прикладна), керівник НДР – завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор Черняк Віктор.
• Наукове обґрунтування оптимальної моделі управління охороною і гігієною праці в національній системі охорони здоров’я (прикладна), керівник НДР – завідувач кафедри гігієни та екології №2, академік НАМН України, Яворовський Олександр.
• Розробка гістологічних і молекулярно-біологічних критеріїв диференційної діагностики пухлин та передпухлинних змін в органах і їх прогностичне значення (прикладна), керівник НДР – завідувач кафедри патологічної анатомії №1, професор Захарцева Любов.

Наукова координаційна рада