НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДБУВСЯ ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

01.11.2017

31 жовтня 2017 року в рамках курсу Тематичного удосконалення «Тестові завдання множинного вибору» в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбувся тренінг для викладачів щодо конструювання тестових завдань для оцінювання студентів.

Навчання відбувається за підтримки і участі ректора НМУ, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової, директора Інституту післядипломної освіти, професора Юрія Кучина. У навчальному воркшопі взяли участь 25 учасників – завідувачі та представники кафедр хірургії №1, №1, №3, №4, внутрішньої медицини №3, дитячої хірургії, загальної хірургії №1, №2, онкології, оперативної хірургії та топографічної анатомії, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, хірургії стоматологічного факультету, хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Як розповів директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин, сьогоднішнє засідання присвячене актуальній проблемі – покращення якості тестів множинного вибору. «Мета нашої роботи – написання якісних тестів в першу чергу для нашого університету та внутрішнього використання, але це і покращення якості написання тестів, які ми готуємо Центру тестування МОЗ України для поповнення бази КРОК, авторами тестів яких також є викладачі НМУ», – зазначив директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин.

Вперше з ініціативою щодо покращення та вдосконалення тестових завдань для оцінювання студентів виступила ректор НМУ, професор Катерина Амосова. У презентації «Оцінювання як драйвер якісної медичної освіти», ректор продемонструвала стан оцінювання в сучасній медичній освіті і місце тестових завдань множинного вибору в цій системі. «Ми сьогодні обговорюємо як саме писати правильні тестові завдання високої якості, а це такі, що оцінюють вищі рівні компетентності когнітивної сфери, не мають дефектів у він’єті, запитанні і варіантах відповідей. Наша модель освіти має відповідати потребам системи охорони здоров’я, яка постійно змінюється, а результатом освіти має стати набуття компетентностей. Саме тому, перед нами стоїть завдання – побудувати таку освіту, яка націлена на досягнення конкретного результату, де навчальні цілі мають відповідати програмі, методам викладання і методам оцінювання», – наголосила професор Катерина Амосова.

З доповідями також виступили директор Інституту післядипломної освіти, професор Юрій Кучин («Анатомія тестового завдання множинного вибору»); викладач кафедри фізики НМУ Павло Микитенко («Тестові завдання множинного вибору: об’єктивність, валідність, надійність. Психометрія тестів») та декан медичного факультету №2, доцент Наталія Літвінова («Практичні аспекти підготовки студентів/інтернів/лікарів до тестового іспиту»). В останній доповіді лектор розповіла про проблемно-орієнтований підхід навчання (Problem-Based Learning, PBL). «Такий підхід, це саме клінічне завдання – case study. На основі клінічного випадку вивчається проблема, про яку йдеться – студенти обговорюють саме проблеми охорони здоров’я, проблеми дослідження в цьому напрямку», – розповіла декан медичного факультету №2, доцент Наталія Літвінова, а також додала, що в Україні застаріла сама методика викладання студентам. «Є викладач і студенти, які майже не розмовляють, а тільки відповідають на запитання. Якщо ми і далі так навчатимемо студентів, то ми матимемо викладачів, які не слухають і студентів, які не відстоюють свою думку, не вміють перевіряти свої гіпотези».

До кінця року заплановано ще 4 засідання щодо написання тестів та 1 засідання, яке стосується формальної лекції, а також заплановано одноденний курс, який включає в себе короткі лекції і практичні заняття в малих групах щодо підготовки до об’єктивних структурованих клінічних іспитів – ОСКІ, проведення яких вперше було започатковане минулого року.

Прес-центр