НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІЗИТ ТА СТАЖУВАННЯ ДЕЛЕГАЦІЇ НМУ ДО ВРОЦЛАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА)

24.07.2017

Одним із стратегічних напрямків роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є розширення спектрів співпраці з провідними університетами та клініками різних країн світу, як такими є вищі навчальні заклади Польщі. Позицією Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є постійне підвищення показника міжнародної роботи, а саме академічної мобільності: стажування викладачів і студентів за кордоном.

4-11 липня 2017 року співробітники Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – заступник директора з медичних питань стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, к.м.н. Ніна Хрол та перший заступник декана по роботі з іноземними студентами, доцент кафедри терапевтичної стоматології, к.м.н. Тетяна Тімохіна відвідали Вроцлавський медичний університет (Wroclaw Medical University) в місті Вроцлав (Польща). Метою візиту делегації було перше стажування співробітників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у Вроцлавському медичному університеті (Wroclaw Medical University), який відбувся в рамках виконання домовленостей, визначених меморандумом між Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця та Вроцлавським медичним університетом (Wroclaw Medical University) від 4 квітня 2017 року. Стажування відбулося за підтримки Центру польсько-української наукової та культурної співпраці при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

Програма стажування проходила за тематикою «Інноваційні методи викладання стоматології» (“Innovative Methods of Teaching Dentistry”), розроблена кафедрою Conservative Dentistry and Pedodontics of Wroclaw Medical University. Науковими співробітниками Вроцлавського медичного університету (Wroclaw Medical University) був проведений курс лекцій по наступним темам:

4 липня – «About Department of Conservative Dentistry and Pedodontics of Wroclaw Medical University» (Dr.Piesiak);
5 липня – «CAD/CAM restorations» (Dr. Dobrzynski); «Ergonomy in Dentistry» (Dr.Grzebieluch);
6 липня – «Endodontic treatment» (Dr. Malicka, Dr. Malinowska); «Geriatric dentistry» (Dr. Malinowska);
7 липня – «Pre-clinical dentistry» (Dr. Jankowska); «Preventive programmes realized in the Department» (Dr.Grzesiak-Gasek, Dr.Herman);
10 липня – «Nitrous oxide sedation» (Dr.Urbanska).

Делегатам від Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Prof. Urszuli Kaczmarek та Dagmary Piesiak-Pańczyszyn було продемонстровано кафедри та відділення стоматологічної клініки Вроцлавського медичного університету, а також її матеріально-технічна база. Заступник директора з медичних питань стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, к.м.н. Ніна Хрол відмітила високий рівень оснащеності клініки сучасними стоматологічними кріслами, із великою кількістю ендодонтичних мікроскопів, а також зручність та комфортабельність клінічних приміщень саме для практичної роботи викладачів із студентами. В спеціальних навчальних класах представлені найсучасніші фантоми, якість та кількість яких значною мірою впливає на рівень охоплення в майбутньому практичного вектору знань студентів. Продемонстрована система адміністрації стоматологічної клініки, рентгенологічні кабінети, зубо-технічна лабораторія.

Делегати від НМУ імені О.О.Богомольця відвідали деканат  факультету медицини та стоматології (Faculty of Medicine and Dentistry), про систему роботи якого розповіла Prof. Joanna Antoszewska-Smith.  Заступник директора з медичних питань стоматологічного медичного центру Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Ніна Хрол та перший заступник декана по роботі з іноземними студентами Тетяна Тімохіна ознайомились з інноваційними педагогічними технологіями навчання, що наразі впроваджуються у Вроцлавському медичному університеті, організації менеджменту, системою моніторингу якості освітнього процесу даного вищого навчального закладу, для яких характерні надзвичайно високі вимоги до підготовки майбутніх лікарів. Було продемонстровано систему електронного деканату, що розпочне свою роботу в 2017/2018 навчальному році у Вроцлавському медичному університеті. Співробітники НМУ імені О.О.Богомольця поділилися успішним дворічним досвідом та вкрай позитивними перевагами роботи з електронним деканатом.

У відділі міжнародних зв’язків (International Relations Office) пройшла  зустріч із проректором з розвитку університету, професором Ясеком Шепітовським (Vice-Rector for University Development, Prof. Jacek Szepietowski, M.D., Ph.D.) під час якої були вручені сертифікати про проходження стажування та обговорена можливість форм співпраці, зокрема, запрошення Dr. Dobrzynski та інших наукових кадрів Вроцлавського медичного університету відвідувати НМУ імені О.О.Богомольця з курсом лекцій для співробітників, клінічних ординаторів, аспірантів та студентів стоматологічного профілю. Делегати від НМУ імені О.О.Богомольця подякували проректору Ясеку Шепітовському (Vice-Rector for University Development, Prof. Jacek Szepietowski, M.D., Ph.D.) за відмінно організоване стажування та пізнавальні для співробітників НМУ імені О.О.Богомольця аспекти менеджменту стоматологічної клініки та відділу роботи з іноземними студентами.

Першому заступнику декана по роботі з іноземними студентами НМУ імені О.О.Богомольця Тетяні Тімохіній була проведена екскурсія відділом по роботі та зарахуванню іноземних студентів Вроцлавського медичного університету (English Division Office of Wroclaw Medical University), деканату медичного факультету, а також продемонстровані приміщення та оснащення теоретичних кафедр, на яких проводяться заняття з іноземними студентами, анатомічний музей.

Система адміністрації Вроцлавського медичного університету побудована таким чином, що деканати різних факультетів працюють не тільки з вітчизняними студентами, але й з іноземними. Відбулася зустріч першого заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяною Тімохіною із деканом медичного факультету, професором Мальгорзатою Собієжанскою (Prof. Malgorzata Sobieszczanska, M.D., Ph.D.) та начальником відділу по роботі та зарахуванню іноземних студентів Вроцлавського медичного університету Пьотром Кугієром (Piotr Cugier)

Бесіда виявилася дуже цікавою для представників обох університетів, адже була побудована на обміні досвіду роботи зі студентами-іноземними громадянами. Були обговорені правила зарахування іноземних громадян, складання та форму вступних іспитів,  аспекти нормативно-правової бази щодо в’їзду абітурієнтів до Республіки Польщі та України, умови їх проживання в країні та гуртожитку, необхідність медичного та міграційного страхування, процесу нострифікації документів, юридичні питання щодо порушень умов договору (несплату за навчання), рівень середнього балу протягом навчання на різних факультетах та курсах, відсоток відрахування студентів-іноземних громадян за невиконання навчального плану, можливість науково-дослідної роботи, форми проведення випускних іспитів, післядипломну освіту та  працевлаштованість після випуску. На даний час у Вроцлавському медичному університеті навчається біля 1118 іноземних громадян, більш ніж 820 з яких є студентами Університету, а майже 300 займаються по програмі Erasmus. Переважно у Вроцлавському медичному університеті іноземними студентами є громадяни Німеччини, Канади, Саудівської Аравії, Норвегії, Великобританії, а також є громадяни України. Першим заступником декана по роботі з іноземними студентами Тетяною Тімохіною було зазначено, що в НМУ імені О.О.Богомольця навчаються також громадяни Польщі, а студент, що є випускником стоматологічного факультету 2016/2017 навчального року Піотр Слонка склав випускні іспити по більшості з дисциплін на оцінки «відмінно».

Візит та стажування співробітників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був висвітлений на офіційному сайті Вроцлавського медичного університету (Wroclaw Medical University) https://www.umed.wroc.pl/content/staż-na-stomatologii.

 

Стоматологічний медичний центр
Деканат факультету підготовки іноземних громадян
Відділ міжнародних зв’язків