НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВПЕРШЕ В НДІ ЕКМ ПРОХОДИЛА СЕКЦІЯ КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

26.04.2018

25 квітня 2018 року в Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини відбулася секція квітневої студентської наукової конференції НМУ імені О.О.Богомольця.

НДІ ЕКМ активно залучається до популяризації наукової роботи серед студентів, але вперше в цьому році була спланована окрема секція «Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини» в складі 10 доповідей.

Особливістю заходу стала участь науковців різних курсів: від студентів 2 та 3 курсу до інтернів та аспірантів. Але саме такий підхід надав можливість оцінити студентам рівень наукових робіт, які стали взірцем якого треба прагнути. В свою чергу більш досвідчені науковці були вражені старанням та глибиною наукових знань студентів молодших курсів, їх зацікавленістю науковою роботою.

Для оцінки робіт та доповідей були залучені усі присутні. Учасники висловили свою думку з приводу «Кращий науковець» шляхом заповнення анкети. А члени журі колективно обговорювали особливості учасників. Оцінювалося: майстерність доповіді, якість презентації, уміння відповідати на питання та розуміння алгоритму вирішення оригінальної наукової задачі, яку висвітлювали молоді науковці.

До складу журі входили наукові співробітники НДІ ЕКМ та їх колеги – професори кафедри біохімії та патофізіології.

За єдиною думкою учасників та членів журі переможцем у номінації «Краще дослідження» була визначена робота студентів 2 курсу Соснова Михаїла та Кондрацького Арсенія «Потенційні можливості використання імобілізованих протеолітичних ферментів на експериментальній моделі опіковій рани шкіри щурів для поліпшення репарації». (Науковий керівник: проф. Веревка С.В.).

Дипломами 2 та 3 ступеня були нагороджені роботи:
Островський Іван (3 курс) «Сучасна лабораторна діагностика патології наднирників». (Науковий керівник: ас.Тимченко М.Д.)
Куц Юлія, Козик Марко (3 курс), «Сучасні діагностично-лікувальні алгоритми трипл-негативного раку молочної залози». (Науковий керівник: ас.Тимченко М.Д.)
Осадчук Юлія (інтерн) «Динаміка енергетичних процесів в клітинах регенерату сполучної тканини дерми шкірі щурів в умовах опікової травми та гіперглікемії». (Науковий керівник – зав.лабораторії, доц. Верко Н.П.)
Баран Сергій, Кухаревська Юлія (6 курс) «Оцінка біохімічних показників крові хворих на туберкульоз на фоні антибактеріальної терапії» (Науковий керівник – проф. Гайова Л.В.)
Адаменко Святослав (3 курс) «Ефективність використання карбацитаму при струсі головного мозку». (Науковий керівник: проф Зябліцев С.В.)

Окреме місце в оцінці робіт зайняли доповіді аспірантів кафедри внутрішньої медицини №2 які виконуються під науковим керівництвом член-кор. НАМН України, проф. К.М.Амосової із дослідницьким фрагментом в НДІ ЕКМ:
Черняєва Катерина «Особливості поліморфізмів генів ренінангіотензинової системи у хворих на серцеву недостатність на тлі цукрового діабету 2 типу».
Василенко Ольга «Особливості реалізації GRK5 механізму в залежності від варіантів поліморфізму таргетного гену у хворих на серцеву недостатність».

Ці дослідження були оцінені поза конкурсом і визнані взірцем наукової клінічної роботи із вивченням патофізіологічних механізмів розвитку патології, які пошукувачі досліджували за допомогою методів молекулярної біології.

Всі учасники підкреслили доброзичливу атмосферу заходу, яка проходила у вигляді «круглого столу», підтримку старших товаришів – досвідчених науковців і щиро подякували організаторам. Кожна доповідь супроводжувалася жвавим обговорюванням, дискусією, що надало можливість молодим науковцям проявити свої знання й одразу отримати важливі поради до подальшого наукового пошуку.

Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини