НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ “ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

18.05.2018

17 – 18 травня 2018 року на кафедрі філософії, біоетики та історії медицини відбулася Всеукраїнська конференція «Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти» на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Метою конференції було визначення основних шляхів щодо подальшої гуманізації та гуманітаризації вищої медичної освіти в Україні. Зокрема в роботі конференції основна увага була зосереджена на висвітленні таких питань: сучасна постнекласична парадигма вищої медичної освіти; філософія медицини та взаємозв’язок філософії та вищої медичної світи; етичні та біотичні складові сучасної вищої медичної освіти; питання гендеру в системі сучасної вищої освіти; релігія та медицина; питання взаємодії фундаментальних клінічних та соціально-гуманітарних дисциплін в контексті гуманізації медицини.

У конференції взяли участь провідні вчені, викладачі та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, всього – 112 осіб, представники 29 наукових та науково-освітніх закладів України та зарубіжних країн (Чехія (Univerza Karlova v Praze), РНДМУ імені М.І. Пирогова). В роботі конференції взяли участь представники НАПН України, Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДПУ імені М.П. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування, Національного університету будівництва та архітектури, Київського міжнародного університету, Сумського ОІППО, Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов. Серед медичних та фармацевтичних ВНЗ України були представлені: Буковинський державний медичний університет, Вінницький національний медичний університет імені М. Пирогова, Запорізький державний медичний університет, Київський медичний університет УАНМ, Львівський НМУ імені Д. Галицького, Луганський державний медичний університет, Національна медична академія імені П. Шупика, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Одеський національний медичний університет, Національний медичний університет (м. Харків), Харківський НМУ, Харківський інститут медицини та біомедичних наук, Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), Вінницький медичний коледж імені Д.К. Заболотного.

18 травня відбулося засідання опорної кафедри та засідання завідувачів кафедр філософії і філософських дисциплін, на якій були присутні представники всіх вищих медичних закладів України. Були розглянуті питання статусу філософії як фундаментальної основи теоретичної медицини; оптимізації викладання філософії та філософських дисциплін у вищих медичних навчальних закладах.