НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСІАДА З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

24.03.2017

21-22 березня 2017 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулась Всеукраїнська універсіада з клінічної фармакології. Універсіада була присвячена 35-річчю з початку викладання клінічної фармакології у Київському медичному інституті та 20-річчю із заснування фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В універсіаді взяли участь 35 студентів із 6 вищих медичних навчальних закладів України (НМУ імені О.О.Богомольця, Харківського національного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Запорізького державного медичного університету, Дніпропетровської медичної академії).

Випробування були проведені у конференц-залі консультативно-діагностичної поліклініки НДСЛ «Охмадит» (клінічна база кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ) і включали індивідуальний конкурс із вирішення проблемно-орієнтованих завдань з клінічної фармакології; командний конкурс із розв’язування клінічних кейсів з клінічної фармакології; науково-практичну конференцію студентів та аспірантів «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії».

На відкритті універсіади учасників привітали Голова Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ, Головний спеціаліст МОЗ України із спеціальності «Фармація», завідувач кафедри фармацевтичної та токсичної хімії, професор Ірина Ніженковська, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ професор Микола Хайтович, завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ імені М.І. Пирогова професор Яковлєва О.О.

Журі під головуванням завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця, професора Хайтовича М.В. визначили кращі доповіді науково-практичної конференції; переможців у індивідуальному конкурсі (в загальному заліку та за напрямами «Кращий із безпечності застосування лікарських засобів»; «Кращий з профілактики взаємодії лікарських засобів»; «Кращий з раціональної антибіотикотерапії») та кращу команду.

Дипломами переможців нагороджені:
За результатами науково-практичної конференції: Дегтярьова І.Е. (НМУ) за доповідь «Особливості жирнокислотного складу тканин при різних моделях експериментального цукрового діабету 1 типу»; Черновол Н.П. (НМУ) за доповідь «Розробка методики обчислення сумарного індексу функціональної активності тромбоцитів»; Журба Є.П. (ХНМУ) за доповідь «Порівняльна оцінка диференційованого призначення іАПФ і сартанів в залежності від генетичного поліморфізму»; Гель Б.О. (ЛНМУ) за доповідь «Інсулін гларгін у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу».

За результатами індивідуального конкурсу:
Лавровський Н.Ю. (НМУ); Черченко К.Д. (НМУ); Длябога Л.С. (ДМА); Хоменко Р.М. (НМУ); Каневський Р.С. (НМУ); Криворучко Я.Ю. (ЗДМУ); Савич В.Г. (ВНМУ); Гладун Ю.О. (ЛНМУ); Вязментинова Т.В. (ЗДМУ).

За результатами командного конкурсу:
Команда НМУ імені О.О. Богомольця (Лавровський Н.Ю., Черченко К.Д., Нещерет Л.Ш.).

Екскурсійна програма універсіади включала ознайомлення із науковими лабораторіями НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О.Богомольця та Інституту мікробіологічних досліджень.

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації