НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

25.05.2018

Студентський науковий гурток кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 23 травня 2018 року провів виїзне засідання на базі спеціалізованої навчальної лабораторії Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (ІДУЦЗ).

Співробітниками ІДУЦЗ була надана інформація про розвиток технологій виявлення хімічних і радіаційних загроз, ознайомлено присутніх з основними засобами, які є в підрозділах ДСНС України. Це дало можливість студентам поглибити свої знання з сучасних хімічних і радіаційних загроз, шляхів контролю та управління ними, а також отримали навики з хіміко-радіаційної розвідки. Неабиякий інтерес у студентів викликала можливість самостійно провести у спеціалізованій навчальній лабораторії заміри потужності поглинутої у повітрі дози різними приладами та порівняти отримані результати.

Набуті знання та навики є незамінними при встановленні небезпеки для оточуючих, що можуть нести постраждалі у надзвичайних ситуаціях, а також прийнятті відповідних медико-тактичних рішень. Студентський колектив та співробітники кафедри висловили щиру подяку керівництву Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та керівництву НМУ за надану можливість провести виїзне засідання студентського наукового гуртка з використанням матеріально-технічної бази Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини