НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

XII-Й КОНГРЕС ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ»

24.10.2017

10–12 жовтня 2017 року в Києві відбувся ХII конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Урочисте відкриття конгресу відбулося 10 жовтня в конгрес-холі «Президент Готелю». У відкритті найбільшого педіатричного наукового форуму України взяли участь заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України І.В. Сисоєнко, головний спеціаліст Відділу освіти та науки МОЗ України, заступник голови Вченої ради МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець, проректор з лікувальної роботи НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Р.О. Моісеєнко.

Вступну промову виголосив Президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін із словами подяки всім лікарям, які надають медичну допомогу дітям. У своєму вітальному слові, народний депутат І.В. Сисоєнко, акцентувала увагу на пріоритетності охорони та збереження дитячого здоров’я і необхідності надання кваліфікованої, професійної медичної допомоги дітям, яку можуть забезпечити тільки лікарі-педіатри. Крім того, вона підкреслила важливість даної професії для країни та вітчизняної системи охорони здоров’я. Цього року в роботі ХII-го конгресу взяли участь понад 1400 фахівців педіатрів з різних спеціальностей – дитячої пульмонології, алергології, кардіоревматології, гастроентерології вегетології та радіології з різних регіонів України. На 6 пленарних засіданнях та 8 наукових симпозіумах було заслухано 75 доповідей провідних учених-педіатрів з України та Грузії. Крім того, було проведено 2 дискусійні клуби, які були присвячені питанням рецидивуючого хронічного бронхіту у дитячому віці та проблемам вакцинації.

Наукова програма конгресу була відкрита доповіддю академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна (президента Асоціації педіатрів України), академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника (віце-президента Асоціації педіатрів України) та професора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» професора Ю.В. Давидової «Захист стану здоров’я матерів та дітей: Запорука безпеки нації». Автори звернули увагу, що в процесі розвитку дитини відбувається динамічне зменшення прошарку здорових дітей. Саме тому осередки Асоціації педіатрів мають спрямувати свою діяльність на зменшення показників дитячої смертності від 0 до 5 років життя, зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань, здійснювати профілактику інфекційних захворювань шляхом досягнення вакцинованого прошарку дітей до 95%, проводити профілактичну роботу з попередження дитячого травматизму та психологічного насильства.

З великою зацікавленістю учасники конгресу заслухали доповідь заступника директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології», члена-кореспондента НАМН України, професора Т.Ф. Татарчук «Педіатрія на варті репродуктивного здоров’я дівчат». Наукова програма конгресу педіатрів України включала лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах і семінарах, на яких обговорювалися найактуальніші проблеми захворювань у дітей та можливості реалізації сучасних світових підходів до діагностики та лікування. Велика увага була приділена наданню медичної допомоги дітям з позиції доказової медицини. Крім того, в доповідях були розглянуті проблемні питання організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, інфекційної захворюваності, інвалідності, реабілітації дітей із хронічними соматичними захворюваннями, а також перспективи впровадження нових радіологічних методів в діагностику. Велика увага з’їзду була спрямована на розвиток профілактичної педіатрії. Особливу увагу було приділено удосконаленню диспансеризації дитячого населення, профілактики, діагностики та лікування найбільш соціально значимих захворювань дитячого віку.

Особливу зацікавленість учасників конгресу викликали доповіді, які були присвячені дискусійним питанням вакцинації дітей. В цій секції було представлено виступи провідних фахівців України в питаннях вакцинації дітей. Доцент Вінницького національного медичного університету О.В. Ониськова виступила з доповіддю на тему «Сучасні підходи та проблеми вакцинації дитячого населення», в якій ґрунтовно зупинилася на особливостях Національного календаря щеплень, його відмінностей від календаря щеплень в США, провідних країнах світу. Детально представила ситуації по кожному захворюванню, проти якого щеплення носять обов’язковий характер (кашлюк, дифтерія, правець, кір, краснуха, паротитна інфекція, поліомієліт, гемофільна інфекція, вірусний гепатит В, туберкульоз). Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика професор Волоха А.П. детально зупинилася на питаннях вакцинації дітей із груп ризику, а таких груп в дитячому віці досить багато, це діти народжені із низькою вагою, із вродженим та набутим імунодефіцитом, хронічною патологією серцево-судинної, дихальної системи, печінки, нирок, часто хворіючі діти. Доповідач підкреслила, що ці групи дітей потребують щеплення за індивідуальним графіком і грунтовно розповіла про особливості щеплень від різних захворювань цих дітей.

Професор кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №3 О.В. Виговська присвятила свою доповідь темі несприятливих подій після імунізації. Детально зупинилася на післявакцинальних реакціях і післявакцинальних ускладненнях у дітей, їхніх проявах, строках розвитку, класифікації в залежності від причинно-наслідкового зв’язку з вакцинацією, причинах їх появи, помилках під час імунізації. Детально було проаналізовано сучасні міфи пов’язані із вакцинацією, які дуже часто стають перепоною у повсякденному житті для вакцинації дітей з боку батьків і викликають великий резонанс у суспільстві. Був представлений аналіз несприятливих подій після імунізації за 2013-2016 роки у місті Києві. Доповідь мала багатий ілюстративний матеріал та містила велику кількість клінічних випадків післявакцинальних ускладнень і реакцій у дітей міста Києва за 2013-2016 роки. У рамках конгресу традиційно працювала виставка, на якій були представники фармацевтичних компаній, котрі знайомили учасників конгресу як з новими, так і з вже традиційними лікарськими препаратами і засобами, які застосовуються в педіатричній практиці.

Професорсько-викладацький склад НМУ імені О.О. Богомольця на конгресі представив 18 доповідей присвячених найактуальнішими питанням педіатрії. Із доповідями виступили: завідувач кафедри педіатрії №4, віце-президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України В.Г. Майданник, завідувач кафедри педіатрії №1, професор В.С. Березенко, завідувач кафедри педіатрії №2 член-кореспондент НАМН України О.П. Волосовець, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор С.О. Крамарьов, професор кафедри педіатрії №4 І.О. Мітюряєва-Корнійко, професор кафедри педіатрії №1 Т.В. Починок, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб О.В. Виговська, доцент кафедри педіатрії №4 А.В. Гнилоскуренко, доцент кафедри педіатрії №4 Г.В. Салтикова, завідувач кафедри педіатрії Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, професор Ю.В. Марушко.

Організаторами ХІІ Конгресу педіатрів України виступили кафедра педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Асоціація педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України.

Деканат медичного факультету №3
Кафедра педіатрії №4