НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАКУПІВЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ У 2016 РОЦІ

16.11.2016

…Практически полностью студенты не выполняют программы, вследствие дороговизны материалов и мелких инструментов, которые должны приобретаться за свой счет.
Декан К.П. Тарасов, зі звітного огляду одонтологічного факультету КМІ за 1922/23 н. р.

Стоматологічна спеціальність – галузь медицини, що вимагає значного матеріального забезпечення: обладнання, інструментів, широкого спектру матеріалів для відновлення зубів та лікування інших захворювань порожнини рота. Студенти-стоматологи повинні повністю оволодіти практичними навичками роботи з обладнанням, інструментами, застосування різних пломбувальних та інших матеріалів. Водночас, як справедливо відзначив ще перший декан одонтологічного факультету в Києві К.П.Тарасов на початку 20-х, «эти материалы действительно очень дороги теперь и студенты жалуются на невозможность приобретения нужного количества материалов для практического выполнения всей программы полностью». Як видно з епіграфу, навіть у ті часи матеріальне забезпечення практичної роботи студентів факультету було проблемою. Саме тому сучасне керівництво НМУ імені О.О. Богомольця приділяє багато уваги питанню забезпечення студентів-стоматологів усім необхідним для оволодіння практичними навичками з фаху.

У 2016 році Стоматологічний медичний центр НМУ імені О.О. Богомольця закупив стоматологічних матеріалів на загальну суму 6268701,14 грн.

Закупівля здійснювалась за тендерами на загальну суму 4723604,8 грн та за прямими договорами (позатендерна закупівля) на суму 1545096,66 грн.

За дорученням ректора НМУ, у 2016 році закупівля, облік та списання матеріалів і обладнання для потреб навчального процесу та лікувальної роботи Стоматологічного медичного центру з надання платних послуг та стоматологічної допомоги пільговим категоріям пацієнтів здійснювалась окремо. Із загального обсягу фінансування на забезпечення навчального процесу було витрачено 5374266,67 грн (85,7%). При цьому з вересня 2016 року було впроваджено механізми, за якими стоматологічні матеріали, закуплені для потреб навчального процесу, можуть використовуватись лише студентами під час практичних занять.

У 2016 році за кошти спеціального фонду університету було закуплено пломбувальні фотополімерні матеріали компанії Dentsply на загальну суму 1138389 грн, що повністю задовольняє потреби кафедр терапевтичної стоматології, дитячої терапевтичної стоматології та кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти. Крім того, були закуплені склоіономерні цементи, відбиткові маси, стоматологічний віск, медичний гіпс на загальну суму 284563,4 грн, що частково забезпечило потреби навчального процесу на кафедрах ортопедичної стоматології, пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії.

В навчальні кабінети було придбано медичні рукавички, засоби гігієни, дезинфікуючі засоби, маски, пакети для стерилізації на загальну суму 587888,67 грн.

Для проведення безкоштовної рентгенографії пацієнтам, яких лікують студенти під час практичних занять, було закуплено рентгенівську плівку на суму 83862 грн.

На сьогоднішній день кафедрами, структурними підрозділами Стоматологічного медичного центру, деканатом стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця підготовлено перелік необхідних витратних матеріалів на 2017 рік. Зберігається потреба в дрібному інструментарії, відбиткових масах, стоматологічних наконечниках, пластмасі для виготовлення зубних протезів, керамічних масах, склоіономерних цементах. Готується заявка на тендерну закупівлю цих стоматологічних матеріалів та інструментарію, що має повністю вирішити наявні на сьогоднішній день проблеми із забезпеченням студентів необхідними для навчання витратними матеріалами.

Адміністрація Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, деканат стоматологічного факультету вживатимуть всіх необхідних заходів для того, щоб усі витратні матеріали та інструментарій, закуплені за рахунок спеціального фонду університету, були сучасними, якісними та використовувались виключно студентами для надання стоматологічної допомоги пацієнтам під час практичних занять.

Стоматологічний медичний центр

Деканат стоматологічного факультету