НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

02.03.2018

1 березня 2018 року у лекційній аудиторії стоматологічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбулося чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені О.О. Богомольця. Головуючим цього засідання був доктор медичних наук, професор Шепетько Є.М. ( заступник Голови Комісії ), методичні функції забезпечував доц. Єгоренков А.І. (відповідальний секретар Комісії) та к.мед.н. Столяр В. Г. (технічний секретар).

У першій частині засідання учасникам було запропоновано цікаву доповідь з теми «Особливості впливу генетичних поліморфізмів на систему гемокоагуляції», яку професійно зробила аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Карпенко О.О. ( науковий керівник дослідження – проф. Нетяженко В.З. Під час доповіді було проаналізовано сукупність медичних, генетичних, біостатистичних та соціально-етичних питань проведення досліджень з даної теми. Така форма підвищення кваліфікації з біоетичної експертизи, що використовується під час роботи Комісії, вже показала свою доцільність. Друга частина засідання Комісії була присвячена розгляду протоколів досліджень, що надані для експертного розгляду. На закінчення засідання присутнім було повідомлено про створення на сайті НМУ сторінки «Біоетична експертиза» (розділ «Наука» – «Етична комісія» – «Біоетична експертиза»). На цієї сторінці надані всі необхідні інструкції та форми документів, що потрібні для розуміння суті біоетичної експертизи та алгоритму її проходження. Головуючий засідання (проф. Шепетько Е.М.) звернувся до дисертантів з проханням надавати свої пропозиції щодо покращення роботи Комісії з біоетичної експертизи.

Комісія з питань біоетичної експертизи при НМУ імені О.О. Богомольця