НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

01.06.2017

30 травня 2017 року відбулось чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Під час засідання учасники розглянули протоколи досліджень, що плануються до виконання або вже виходять на етап захисту дисертації. Під час біоетичної експертизи ретельно розглядається дизайн дослідження, виконання умов поінформованої згоди, тощо. Для досліджень, що готуються до етапу захисту дисертацій, обов’язково критично аналізується зміст роботи з точки зору відсутності плагіату та інших порушень етики наукових досліджень. Члени Комісії також професійно допомагають методичними порадами молодим науковцям. Таке творче «спілкування» під час роботи Комісії створює необхідну атмосферу наукового пошуку та підвищує якість майбутніх наукових досліджень в Університеті.

Комісія з питань біоетичної експертизи