НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

09.01.2018

5 січня 2018 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулося засідання Кваліфікаційної комісії за спеціальністю “Лікувальна справа” щодо розгляду питань поновлення студентів на 6 курс.

Це було перше засідання після затвердження та впровадження в роботу Університету оновленого Положення про переведення та поновлення студентів. Головою Кваліфікаційної комісії ректором Університету, член-кореспондентом НАМН України, професором К.М. Амосовою та заступником голови комісії деканом медичного факультету №1 професором В.С. Мельником було оголошено рекомендації приймальної комісії. На поновлення на 6 курс претендували 8 студентів, з яких одному запропоновано допуск до проходження Державної атестації, а решті – відмовлено в поновленні на 6 курс.

Відповідно до затвердженого Положення, претендентам було запропоновано проходження співбесіди з Кваліфікаційною комісією для визначення можливості поновлення на певний курс, семестр. До складу комісії увійшли завідувачі та представники випускаючих кафедр Університету, які викладають дисципліни – елементи Державної атестації. Також вперше до складу комісії було включено представників студентського самоврядування відповідно до вимог Положення про переведення та поновлення. Після проведеної співбесіди Кваліфікаційна комісія рекомендувала до поновлення на 4 та 5 курс лише двох претендентів.

Попереду – робота Кваліфікаційних комісій з поновлення на інші курси та за іншими спеціальностями. Претендентам на поновлення хочемо побажати успіху, але вони мають бути відповідальними та ретельно готуватись до співбесіди з Кваліфікаційною комісією.

Навчально-методичний відділ