НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТІВ В РАМКАХ ЦИКЛУ “НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІД А ДО Я”

06.02.2017

1 лютого 2017 року на кафедрі організації охорони здоров’я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася третя лекція циклу «Наукове дослідження: від А до Я» на тему: «Використання статистичних методів обробки та аналізу даних клініко-епідеміологічних досліджень».

Лектор – асистент кафедри Ганна Іншакова презентувала статистичні методи обробки та аналізу отриманих у ході проведеного дослідження даних, а також детально зупинилася на методології їх оцінки. В презентації навела аналіз типів даних та метричних шкал, до яких вони належать, характеристику абсолютних та похідних величин, розрахунок відносних та середніх показників, класифікацію статистичних сукупностей, що досліджуються, а також алгоритм оцінки розподілу даних та алгоритм оцінки вірогідності отриманих результатів: поняття про внутрішню та зовнішню валідність, клінічну та статистичну значущість. Асистент детально продемонструвала параметричні й непараметричні критерії оцінки вірогідності, метод стандартизації, оцінку змін явища у часі (динамічні ряди, тренди, прогнози). Слухачів ознайомили з дисперсійним аналізом – однофакторним (ANOVA) та багатофакторним (МANOVA).

Також під час лекції було висвітлено оцінку взаємозв’язку у статистичній сукупності, а саме: кореляційно-регресійний аналіз, парні та множинні коефіцієнти кореляції, рівняння регресії. Для обчислення різних величин, пов’язаних з часом спостереження за пацієнтом, було представлено аналіз виживаності пацієнтів, зокрема методику Каплана-Мейера. В презентації були наведені приклади застосування статистичних методів обробки даних та їх оцінки.

Кафедра організації охорони здоров’я та соціальної медицини