НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

15.03.2018

14 березня 2018 року на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі Державного закладу “Республіканська клінічна лікарня МОЗ України” відбулося засідання студентського наукового з внутрішньої медицини (керівник – кандидат мед наук, доцент Богомаз В.М.).

Темою науково-практичної дискусії був важливий клінічний аспект професійної діяльності лікарів різного фаху: «Анафілактичні реакції при застосуванні лікарських засобів». Проблема зацікавила студентів різних факультетів, оскільки надання допомоги при невідкладних станах є однією з найважливіших компетенцій, які необхідно здобути протягом навчання в університеті.

На засіданні було представлено три студентські доповіді за результатами дослідження сучасної медичної літератури та вітчизняних і міжнародних нормативних документів стосовно обраної тематики. З першою доповіддю «Надання медичної допомоги при анафілактичних реакціях у дорослих згідно з медико-технологічними документами МОЗ України» виступила студентка 6-го курсу 4-го медичного факультету Чир Марина. Вона висвітлила основні клінічні прояви та перелік лікувальних заходів при анафілаксії, що передбачені чинними протоколами надання медичної допомоги дорослим. Студентка 6-го курсу 4-го медичного факультету Карвась Наталія доповіла результати дослідження «Безпека використання контрастних речовин при проведенні комп’ютерної томографії». Зокрема, було подано коротку характеристику сучасних контрастів, зареєстрованих в Україні, чинники підвищеного ризику та протипоказів до використання контрастних речовин у радіологічних дослідженнях. З темою “Анафілактичні реакції, пов’язані із застосуванням місцевих анестетиків у стоматології” виступила студентка 5 курсу стоматологічного факультету Супрунюк О.П., яка нагадала присутнім сучасну класифікацію лікарських засобів для місцевого знеболення та можливі ризики їх застосування. Всі доповідачі звертали увагу на етапи невідкладних терапевтичних заходів та порядку їх проведення хворим. Було проведено тренування з використанням системи «Епіпен» для автоматичного введення адреналіну при екстрених медичних ситуаціях.

Керівник гуртка, доцент Богомаз В.М. зробив заключну доповідь на тему «Ризики медичних втручань. Інформована згода та відмова пацієнта при отриманні медичної допомоги», в якій зазначив юридичні та організаційні аспекти медичної практики при застосуванні потенційно загрозливих медичних технологій. Були обговорені конкретні медико-соціальні ситуації та порядок роботи лікарів при них з метою запобігання негативних правових та фінансових наслідків для медичного персоналу.

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету