НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

звіт про наукову діяльність за 2017 рік. Пріоритетні напрямки та перспективи розвитку наукової діяльності в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Затвердження зведеного плану науково-дослідних робіт на 2018 рік. Поточні та перспективні завдання підготовки науково-педагогічних кадрів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Затвердження плану підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті на 2018 рік. Стан та перспективи розвитку товариства молодих вчених і спеціалістів університету та студентського наукового товариства університету.

18.05.2018