НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

27.06.2017

26 червня 2017 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулося чергове засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Катерини Амосової.

До реалізації порядку денного члени Вченої ради привітали колег. Зважаючи на численні звернення ветеранів, враховуючи високий патріотизм та військову звитягу Президія Асоціації ветеранів МВС України нагородила асистента кафедри ортопедичної стоматології, к.мед.н. Прохорова Святослава Леонідовича медаллю «Патріот України».
Також Указом Президента України №162/2017 від 15 червня 2017 року за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги, високу професійну майстерність та з нагоди Дня медичного працівника присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» завідувачу кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця ГОЛУБОВСЬКІЙ Ользі Анатоліївні та доценту кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця СКРИПНИК Ірині Леонідівні.

За багаторічну, сумлінну, бездоганну працю, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію Почесною грамотою Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця була нагороджена ювіляр: професор кафедри медичної та біологічної фізики Стучинська Наталія Василівна

1.Першим питання порядку денного було: Підсумки державної атестації випускників 2017 року у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. (Зі звітами виступили доповідачі – голови державних екзаменаційних комісій: завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, професор ШИПУЛІН В.П., (медичний факультет №1); завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, професор ЧЕРНЯК В.А. (медичний факультет №2); завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор КРАМАРЬОВ С.О. (медичний факультету №3 та факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України); завідувач кафедри гігієни та екології, член-кореспондент НАМН України, професор БАРДОВ В.Г. (медичний факультет № 4 та медико-психологічний факультет); завідувач кафедри ортопедичної стоматології, професор НЕСПРЯДЬКО В.П. (стоматологічний факультет); завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, професор НІЖЕНКОВСЬКА І.В. (фармацевтичний факультет спеціальність «Фармація), декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету, професор кафедри організації економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика ТРОХИМЧУК В.В. (фармацевтичний факультет денної форми навчання спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів»).
Після заслуханих доповідей члени Вченої ради відкритим голосуванням затвердили звіти голів державних екзаменаційних комісій та подякували за проведену роботу, об’єктивність, принциповість і одночасно доброзичливе ставлення до випускників.

З інформацією щодо Змін до правил прийому на навчання до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2017 році виступив проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко. (Зміни до правил прийому від 26.06.2017).

2. Поточні справи:
2.1. Про занесення рекомендованих кандидатур випускників 2017 року до Книги Пошани Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко)

2.2.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 році науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи сучасної гістології», присвяченої 150-річчю кафедри гістології та ембріології та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 року (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.3.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «МНК-Медична наукова комунікація», що відбудеться 30-31 березня 2018 р. та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.4.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб. Тропічна медицина.» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.5.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).
2.6.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми лікування хворих на туберкульоз» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.7.Щодо надання рекомендації на проведення у 2018 р. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.8.Щодо затвердження елективного курсу навчальної дисципліни «Основи клінічної фармакогенетики» для студентів 5 курсів медичних факультетів.
(доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

2.9. Щодо затвердження програми циклу тематичного удосконалення/повторного підвищення кваліфікації викладачів «Інтегроване ведення випадку ВІЛ-інфекції у дітей» (тривалість навчання – 1 тиждень, 39 годин) для підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги та викладачів ВМНЗ 1-4 рівнів акредитації, які беруть участь в підготовці медичних кадрів України за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

2.10. Щодо затвердження інформаційного листа «Застосування імуноглобуліну людини нормального в лікуванні тяжких форм грипу» (автори: Голубовська О.А., Дубров С.О.) (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.11.Щодо зарахування до докторантури НМУ імені О.О. Богомольця доцента кафедри травматології та ортопедії. к.мед.н. Омельченка Тараса Миколайовича. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

2.12.Щодо відрахування аспірантки Хеміо Арнес С.Г. з очної вечірньої форми навчання в аспірантурі за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» у зв’язку зі зміною місця і країни проживання.
(доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).

2.13.Щодо надання рекомендації для вступу до аспірантури на кафедру ортопедичної стоматології лікаря-інтерна Вовк Вікторії Вікторівні. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Олена Стеченко).
2.14.Щодо рекомендації до видання у 2-му кв.2017 р. чергового 23-го випуску щорічного збірника наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології» за редакцією професора Нікули Т.Д. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.15.Щодо рекомендації до друку навчального посібника доцента кафедри філософії та соціології Гололобової Катерини Олександрівни «Філософія Близького та Середнього Сходу VII-XIV ст.Глосарій». (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.16.Щодо рекомендації до друку монографії «Компетентнісний підхід у навчанні хімії майбутніх провізорів: теоретичні та методичні засади» доцента кафедри медичної та загальної хімії Реви Тетяни Дмитрівни. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.17.Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури на кафедру ортопедичної стоматології лікарю-інтерну Добривечора Олексія Олександровича. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.18. Щодо затвердження навчальних планів з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки аспірантів: надання послуг з виконання нормативної та варіативної частини за спеціальностями 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство і гінекологія») та 228 Педіатрія, відповідно до договору про співробітництво. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.19. Щодо рекомендації на проведення у 2018 році трьох науково-практичних конференцій молодих науковців: «Щорічна міжнародна конференція молодих науковців 2018 26-27 жовтня, II щорічна всеукраїнська конференція студентів, інтернів та молодих вчених 30 січня 2018 року, X міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених 12-13 березня 2018 р. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.20.Про зміни до Правил прийому при вступі до НМУ імені О.О. Богомольця в 2017 році. (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

2.21.Про затвердження Програм співбесід з української, російської та англійської мови для іноземних абітурієнтів при вступі до НМУ імені О.О. Богомольця у 2017 році. (доповідач – проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор Олександр Науменко)

2.22. Щодо затвердження програми елективного курсу «Актуальні питання ургентної оториноларингології» для студентів 6 курсу галузі знань «Медицина» спеціальність «Лікувальна справа». (доповідач – проректор з науково-педагогічної роботи доцент Олена Стеченко).

Учений секретар Вченої ради