НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НА ІІ МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

18.06.2018

13 червня 2018 року на базі кафедри акушерства і гінекології №3 (завідувач – професор Василь Бенюк) розпочався комплексний практично-орієнтований державний іспит з акушерства, гінекології та педіатрії для студентів шостого курсу ІІ медичного факультету.

Робота в клініці з вагітними та гінекологічними пацієнтками, практична реалізація знань по наданню допомоги дитині, демонстрація практичних навичок на фантомах та перевірка теоретичних знань – всі етапи іспиту проходять в умовах хорошої організації роботи співробітників і виваженої логістики для студента.
На клінічному етапі студенти демонструють комунікативні компетенції, вміння працювати з медичною документацією, складати план обстеження та ведення пацієнта, оцінювати отримані результати. Робота з фантомом підтверджує вміння лікаря виконувати різноманітні ін’єкції та надавати допомогу при народженні дитини, проводити первинний огляд новонародженого, реанімацію, малі гінекологічні операції, перевіряє знання інструментарію.

Теоретична частина іспиту з вирішенням задач щодо невідкладних станів пацієнта – яскраве підтвердження не лише чіткості клінічного мислення, але й його швидкості, що досягається хорошою професійною підготовкою та є невідʼємною складовою подальшої роботи лікаря.

Серед членів екзаменаційної комісії член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова, професор Володимир Мішалов, член-кореспондент НАМН України, професор Олександр Яворовський, доцент Галина Мостбауер. професор Віктор Черняк (голова комісії), декан доцент Наталія Літвінова, завідувач кафедри акушерства і гінекології №3 професор Василь Бенюк, завідувач кафедри педіатрії №2 професор Олександр Волосовець.

Кафедра акушерства і гінекології № 3