НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАЯВА про залучення до участі у справі в якості третьої особи

26.09.2019

Печерським райсудом м. Києва (суддя Остапчук Т.В.) розглядається справа № 757/54260/18-ц про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі працівників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (01601, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 13).

Відповідно до імперативного припису ч. 2 ст. 235 КЗпП України, при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік.

Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Статтею 237 КЗпП України імперативно передбачено, що суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.

В даному випадку порушення закону при звільненні є очевидними, а службовою особою, винною в незаконному звільненні, є Науменко Олександр Миколайович, який незаконно приступив до виконання обов’язків ректора та безпідставно підписав накази про звільнення позивачів.

В п. 33 постанови Пленуму ВСУ № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» Верховний Суд зазначив:

  1. Звернути увагу судів на суворе додержання встановлених законом строків підготовки і розгляду трудових справ, на необхідність підвищення ефективності їх діяльності по запобіганню правопорушенням у сфері трудових відносин.

З метою запобігання незаконним звільненням судам слід неухильно додержувати вимог статей 109, 419 ЦПК і статей 134 (п. 8), 237 КЗпП про притягнення до участі в справі про поновлення на роботі і покладення на службу особу обов’язку відшкодувати шкоду підприємству, установі, організації, заподіяну в зв’язку з оплатою незаконно звільненому або переведеному працівникові часу вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи.

При цьому належить враховувати, що при незаконному звільненні або переведенні на іншу роботу, невиконанні рішення про поновлення працівника на роботі, що мало місце після введення в дію п. 8 ст. 134 та нової редакції ст. 237 КЗпП (з 11 квітня 1992 року) настає повна матеріальна відповідальність винних в цьому службових осіб і обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи може бути покладено при допущенні ними в цих випадках будь-якого порушення закону, а не лише явного, як передбачалось раніше.

Судам необхідно активізувати регулювання окремими ухвалами і поданнями на факти порушення трудового законодавства, невжиття службовими особами всіх залежних від них заходів по зміцненню трудової і виробничої дисципліни, інші недоліки в роботі організацій, що продовжують трудові спори. Відповідно до ст. 235 ЦПК суд вправі реагувати окремими ухвалами на факти порушення законодавства про працю та трудової дисципліни і в тому разі, коли він закриває провадження в справі.

Відповідно до ст. 172 КК України, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю визнається злочином, суб’єктом якого є службова особа, що підписала наказ про таке звільнення.

Згідно ч. 1 ст.262 ЦПК України, суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Таким чином, у разі задоволення позову про стягнення з Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на користь позивачів зарплати за час вимушеного прогулу, вирішити питання про відшкодування цих сум з Науменка О.М. , як посадової особи, винної у незаконному звільненні.

Підготовлені матеріали для окремої ухвали щодо порушень в діяльності Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, пов’язаних з грубим та систематичним порушенням трудових прав працівників, спрямовані до Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України та Державній інспекції України з питань праці.

Всі матеріали щодо незаконного звільнення позивачів також будуть направлені до Національної поліції України та Генеральної прокуратури України для відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності.