НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗНОВУ ПРО «ЗЛИТТЯ» НМУ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

22.01.2019

Реформа медичної освіти шляхом об’єднання НМУ ім. О.О.Богомольця з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика провалилася. МОЗ повертається до реформи медичної освіти шляхом об’єднання НМУ ім. О.О.Богомольця з Національним музеєм медицини.

Вкотре змушені повернутися до теми об’єднання НМУ, яку керівництво МОЗ розглядає, як акт останньої надії у безкомпромісній боротьбі з Амосовою К.М.

Всі пам’ятають, що схема начебто створення нового закладу вищої освіти шляхом штучного «об’єднання» НМУ з іншим закладом починалася з рейдерської ідеї об’єднання НМУ з Національним музеєм медицини. Проте, навіть автори цього об’єднання досить швидко зрозуміли, що таке об’єднання виходить за межі повноважень не тільки МОЗ, але й Кабміну, адже Кабмін має право створювати нові державні заклади вищої освіти, проте, не має права надавати їм статус Національний чи позбавляти Національний заклад цього статусу. В даному ж випадку йдеться не тільки про позбавлення Національного музею медицини статусу Національний, але й про позбавлення його статусу юридичної особи.

Більше того, оскільки просте приєднання Національного музею медицини до НМУ не дає того результату, якого прагне МОЗ – створення нового закладу вищої освіти, йдеться про те, що внаслідок цього об’єднання (точніше сказати злиття), відповідно до ст.ст. 104-107 Цивільного кодексу України, створюється нова юридична особа, тобто йдеться не тільки про втрату статусу Національним музеєм медицини, але й про втрату статусу Національний та взагалі про припинення Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, адже після злиття буде створено цілком нову юридичну особу зі схожою назвою.

Цікавим є те, що «новостворена» установа має називатися Київським національний медичний університет імені О.О.Богомольця, тобто статус Національний цій новій установі надасть не Президент України своїм Указом згідно визначеної законодавством процедури та відповідно до передбачених критеріїв, адже це є виключним повноваженням саме Президента України. Цей статус буде надано Кабміном, причому, не як статус, а як частину назви, яка буде навіть писатися з маленької літери (!).

В Україні в перші роки незалежності існувала практика, коли до назв приватних підприємств чи товариств включалися гучні терміни на кшталт «корпорація», «концерн», «холдинг» тощо. Так от тепер МОЗ пропонує Кабміну так само включити слово «національний» до назви «новоствореного» закладу, розуміючи, що це є обманом і жодних додаткових прав це слово в назві не дає. Проте, воно дозволяє в майбутньому розпоряджатися цим ЗВО вже взагалі без будь-яких обмежень чи озирань на Президента. А студенти, що вступали до Національного медичного університету, отримають дипломи «Київського національного медичного університету».

Проте, спробувавши вигадати інші формати «об’єднання», зокрема, з Луганським державним медичним університетом, Національною медичною Академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика тощо, МОЗ повернувся до першого варіанту – музейного, мабуть вирішивши, що довести необхідність об’єднання з іншими та переконати, що воно не потягне значних додаткових витрат з бюджету буде складніше, а музей є невеликим, в ньому нема студентів з батьками-скандалістами.

Отже, всі доводи про необхідність приєднання Луганського державного медуніверситету та/або  Національної медичної Академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика до НМУ, яка подавалися, як єдиний можливий варіант їх подальшого існування та оптимізації управління ними, наразі забуті. Тобто ці установи можуть тимчасово розслабитись, МОЗ вирішив, що вони можуть існувати і надалі без оптимізації управління.

Сталося це після того, як МОЗ наприкінці грудня отримав відмову Кабміну у затвердженні такого «злиття».

Швидко перегрупувавшись, керівництво МОЗ дістало з архіву проект розпорядження про злиття НМУ з Національним музеєм медицини, здуло з нього пил та направило на попереднє узгодження до міністерств.

З достовірних джерел відомо, що до проекту розпорядження МОЗ «не надано належних обґрунтувань включно з розрахунками, які дозволили б прийняти рішення про необхідність та доцільність вказаного способу реорганізації, а також його позитивного впливу на подальшу ефективну діяльність НМУ». Проте, завданням МОЗ не є доведення необхідності, доцільності чи позитивного впливу, потрібно лише пройти формальну процедуру узгодження та сподіватися на проштовхування розпорядження, «погодженого» міністерствами, на засіданні Кабміну.

Нагадуємо, що визначеною метою в проекті розпорядження про злиття з Музеєм зазначено «з метою підвищення ефективності фінансування і управління». Яким чином об’єднання НМУ з Національним музеєм медицини підвищить ефективність фінансування і управління НМУ, залишається питанням риторичним. Але, це вже нюанси, так само, як і суми бюджетних коштів, які, за Законом Паркінсона, буде використано на це підвищення ефективності фінансування».

Сподіваємось, що Президент України, не тільки як гарант Конституції та дотримання прав громадян, але й як суб’єкт владних повноважень, у виключну компетенцію якого намагається відкрито влізти МОЗ, знайде, попри свою зайнятість, час для того, аби втрутитись в ситуацію, поки вона не дійшла до соціального вибуху із непередбачуваними наслідками.