НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Підготовчі курси

7-МІСЯЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Календарно-тематичні плани

ПРОПОНУЄМО ТАКІ ВИДИ КУРСІВ:

Форми доуніверситетської підготовки :

 • 7місячні підготовчі курси (стаціонарна, заочна та дистанційна форма навчання) – з 1 листопада по 31 травня .
 • 4-місячні підготовчі курси (стаціонарна, заочна та дистанційна форми навчання) – з 1 лютого по 31 травня .

 

Стаціонарна форма навчання

360-годинний курс
Форма навчання – стаціонарна.
Комплексна підготовка з чотирьох предметів за вибором слухача.
Заняття відбуваються 4 рази на тиждень по 3 академічні години.

270-годинний курс
Форма навчання – стаціонарна.
Комплексна підготовка з трьох предметів за вибором слухача.
Заняття відбуваються 3 рази на тиждень по 3 академічні години.

180 годинний курс
Форма навчання – стаціонарна.
Комплексна підготовка з двох предметів за вибором слухача.
Заняття відбуваються 2 рази на тиждень по 3 академічні години.

90-годинний курс
Форма навчання – стаціонарна.
Комплексна підготовка з одного предмету за вибором слухача.
Заняття відбуваються 1 раз на тиждень по 3 академічні години.

 

Заочна та дистанційна форма навчання

Курс орієнтований на слухачів, які проживають за межами міста Києва.
Дозволяє слухачам підготуватися до вступу самостійно, використовуючи спеціально розроблені педагогічні технології, рекомендації, розширені комплекти методичної та довідкової літератури, контрольні роботи, тестові завдання минулих років. Слухач за допомогою досвідчених викладачів має можливість реально оцінювати рівень своєї підготовки, її динаміку з певної дисципліни, ознайомитися з рівнем вимог до попереднього письмового тестування.
При цьому необхідно до 31 травня 2018 року успішно виконати повний обсяг контрольних завдань.

Навчання на Курсах проводиться за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти:
українська мова та література, біологія, фізика, хімія, математика, історія України.

 

При вступі на всі форми доуніверситетської підготовки кандидати подають:

 • заяву на ім’я Ректора Університету встановленого зразка;
 • паспорт або свідоцтво про народження слухача (оригінал та копія);
 • паспорт замовника /для неповнолітніх, до 18 років/ (оригінал та копія);
 • довідку з місця навчання слухача;
 • 2 фотокартки розміром 3х4;
 • довідка про стан здоров`я слухача;
 • копію квитанції про оплату за обрану форму навчання відповідно до кількості предметів.
Вартість навчання:
Стаціонарна форма – 3100 грн. 00 коп. за 1 предмет;
Заочна форма – 1850 грн. 00 коп. за 1 предмет;

Дистанційна форма – 1850 грн. 00 коп. за 1 предмет.

 

Запис на 4-місячні підготовчі курси проходитиме
з 15 по 30 січня 2018 року
Графік роботи:
пн., вт., ср., чт. – 15:00-18:00 год.
пт. – 15:00-17:00 год.

ЗА АДРЕСОЮ:
м. Київ, пр-т. Перемоги, 34,
Морфологічний корпус, 2-й поверх, кімната 230
Телефони для довідок:
(044) 235-31-45; 454-49-00
E-mail: nmu_kurs@ukr.net

З метою поліпшення якості знань вступників до Університету, підтримки талановитої професійно-орієнтованої молоді, зокрема мешканців сільської kursi1місцевості, здійснення висококвал­фікованої підготовки всіх категорій абітурієнтів із конкурсних дисциплін за єдиним апробованим та уніфікованим методичним забезпеченням, за державними програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також під­готовки з інших предметів, згідно із Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 р. зі змінами за №1138 та від 20.01.97 р. за № 38, відповідно до Статуту НМУ створюється система доуніверситетської підготовки (далі – Курси) до вступу на всі форми навчання, факультети та спеціальності Університету.

Головною метою Підготовчих курсів є забезпечення (сприяння) реалізації права громадян України на здобуття вищої медичної освіти.

Основними завданнями Підготовчих курсів є:

 • пошук обдарованих і здібних вступників до Університету, готових до оволодіння медичною професією, оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних форм навчання та виховання;
 • здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів за­гальноосвітніх шкіл;
 • створення умов для здобуття слухачами освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;
 • збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої та початкової медико-біологічної підготовки, необхідної для продовження навчання у вищих медичних навчальних закладах і подальшої професійної діяльності;
 • розвиток позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, потреби та вміння самовдосконалюватись, формування громадянської позиції в дусі національних культурних традицій, власної гідності;
 • надання слухачам можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками медичної професії, певного рівня професійної підготовки.

Навчання на Підготовчих курсах проводиться за державними програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема з предметів, що відповідають переліку Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова та література, математика, біологія, історія України, фізика, хімія. При цьому навчання може здійснюватись і за іншими предметами за рішенням Університету. На всіх формах доуніверситетської підготовки визначена українська мова навчання.

Підготовчі курси функціонують за такими формами:kursi2

Стаціонарна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної серед­ньої освіти на профільних кафедрах Університету відповідно до затвердженого тижневого розкладу. Приймаються учні загальноосвітніх шкіл, ­ліцеїв, гімназій, навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації, громадяни України з усіх її регіонів.Слухачі відвідують лекційні і практичні заняття. Тривалість одного лекційного заняття – 3 академічні години, практичного – 2,5 академічні години. Курс з одного предмету складає 90 академічних годин: 48 годин лекцій та 42 години практичних занять.

Заочна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які не мають можливості відвідувати очну форму. Вони дозволяють слухачам підготуватися до вступу самостійно, використовуючи спеціально розроблені педагогічні технології, рекомендації, розширені комплекти методичної та довідкової літератури, контрольні роботи, тестові завдання минулих років. Слухач за допомогою досвідчених викладачів має можливість реально оцінювати рівень своєї підготовки, її динаміку з певної дисципліни, ознайомитися з рівнем вимог до попереднього письмового тестування. При цьому необхідно до 31 травня 2018 року успішно виконати повний обсяг контрольних завдань. Приймаються учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів ІІ–ІІІ рівнів акредитації, громадяни України з усіх її регіонів. Курс заочного навчання містить теоретичний і практичний матеріал, приклади розв’язування тестових завдань, контрольні роботи, які згруповані за відповідними темами. Стандартна тема поділена на модулі, кожний з яких складається з теоретичної частини, переліку питань, тестів, рекомендацій, завдань для самостійної роботи та відповідей на них, контрольних зрізів знань.

Дистанційна форма навчання передбачає висококваліфіковану підготовку з загальноосвітніх предметів, які виносяться Українським центром оцінювання якості освіти на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти безпосередньо за місцем проживання (перебування) слухачів на основі використання сучасних досягнень психології та дидактики, а також можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) (Інтернет, електронна пошта та бібліотека, бази даних, форум, дискусія тощо). Дистанційне навчання – відкрита розгалужена система дидактичних інформаційно-комунікаційних технологій, створена за рахунок поєднання сучасних форм, методів і засобів навчання з метою отримання найвищої якості, що використовуються для розроблення системних дистанційних курсів, або їхніх модулів. Приймаються учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів ІІ–ІІІ рівнів акредитації, громадяни України з усіх її регіонів. Навчальний процес має такі форми: надання навчальної інформації, використання інформації у самостійній діяльності при виконанні завдань та контрольних робіт, співробітництво з викладачем, самоконтроль. Реалізація навчальної діяльності здійснюється за допомогою ІКТ (Інтернет, електронна пошта та бібліотека, бази даних, форум, дискусія тощо).

Тел. (044) 235-31-45

E-mail: nmu_kurs@ukr.net