НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №2

litvinova

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2

 

ЛІТВІНОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 1996 р. закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». По його закінченні з 1996 по 1999 рр. проходила навчання в магістратурі за спеціальністю «Онкологія і онкохірургія» на кафедрі онкології Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького.

У 1999 р. Н.Ю. Літвінова запрошена завідувачем кафедри хірургії № 4 НМУ імені О.О.Богомольця професором В.Г.Мішаловим на посаду асистента кафедри,
з 2013 р. працює доцентом на тій же кафедрі. Стажувалася у Віденській університетській клініці за спеціальностями “Серцево-судинна хірургія”, “Трансплантологія” в 2003 і 2004 рр.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія» в Науково-дослідному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця».

Є лікарем вищої категорії за фахом «Хірургія».

За час роботи Н.Ю.Літвінова зарекомендувала себе вмілим клініцистом, здібним організатором. Має значний досвід оперативних втручань у невідкладній і плановій хірургії. Володіє сучасними методами діагностики і хірургічного втручання. Постійно цікавиться новою медичною літературою за фахом, займається науковою та винахідницької роботою.

Має близько 150 друкованих робіт, 10 деклараційних патентів на винаходи з проблем діагностики та лікування судинної патології, є співавтором навчальних посібників «Лекції з госпітальної хірургії» у трьох томах, «Практикум з хірургії – модуль 1, 2, 4». Бере участь у наукових конференціях з судинної хірургії.

У 2011 р закінчила з відзнакою Київський Національний університет
ім. Т.Г.Шевченка, юридичний факультет.

Н.Ю.Літвінова працює над виконанням докторської дисертації на з проблем застосування стовбурових клітин і факторів росту клітин у лікуванні нерекоструктабельної хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок. Виступала із доповідями про проведену у рамках дисертації роботи на конференціях судинних хірургів. Нагороджена почесною грамотою Київської міської ради профспілки працівників охорони здоров’я та міської ради профспілок м. Києва «За вагомий особистий внесок у розвиток хірургії та високий професіоналізм».

3 2008 р. є секретарем журнал «Серце і судини», з 2006 р. редактором англійських текстів в журналі “Хірургія України”.

У 2015 р. отримала звання доцента кафедри хірургії №4.

Нагороджена орденом св. Великомучениці Варвари від Української православної церкви за допомогу пораненим на Майдані в 2014 р.

З 2015 р. читає лекції з  клінічної анатомії на англійській мові студентам-іноземцям. У 2015 р. пройшла тестування у центрі British council та отримала рівень В2. Має сертифікат референта-перекладача медичної літератури. У 2015 р. успішно пройшла навчання з удосконалення систем управління у вищому навчальному закладі та навчальний курс із підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю. Є одним із внутрішніх аудиторів НМУ.

З 2014 р.- заступник декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2015 р.-декан медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

kafeli-yanovska

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1-2 КУРСІВ

КЕФЕЛІ-ЯНОВСЬКА ОЛЕНА ІГОРІВНА

 

Кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини.

Народилась у мiстi Києві, продовжує сімейну династію і є лікарем в четвертому поколінні. Після закінчення НМУ імені О.О. Богомольця в 2000 р. проходила інтернатуру за спеціальністю “Терапія”.

У 2000 р. працювала старшим лаборантом кафедри анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2001 р. О.І.Кефелі-Яновська запрошена завідувачем кафедри анатомії людини НМУ імені О.О.Богомольця професором І.І.Бобриком на посаду асистента кафедри, на якій працює й дотепер.

У 2014 р. успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

З 2014 р. – заступник декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О.Богомольця.

У 2016 р. отримала звання доцента кафедри анатомії.

За час роботи О.І.Кефелі-Яновська зарекомендувала себе як вимогливий викладач, здібний організатор.

Має 12 друкованих робіт, є співавтором навчально-методичного посібника «Тестові завдання “Крок-1”.

 

 ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 34 КУРСІВПерепелиця Юлія Володимирівна

У 2010 році з відзнакою закінчила НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Медична психологія». З 01.08.2010р. працює асистентом на кафедрі патофізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Працює в напрямку вивчення механізмів порушення білкового обміну при негазовому ацидозі. З 2013 до 2015 рік була виконавцем НДР “Механізми порушення білкового та вуглеводного обміну при зміні кислотно-основного стану”.

Відповідає на кафедрі патофізіології за організацію та проведення відпрацювань пропущених занять студентами.

З вересня 2016 р. до жовтня 2017 р. виконувала обов’язки куратора ECTS на медичному факультеті №2.

З жовтня 2017 року є заступником декана з роботи зі студентами 3-4 курсів.

 

sergiyenko ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 5-6 КУРСІВ

СЕРГІЄНКО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач кафедри україністики.

У 2002 році закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Того ж року розпочала роботу на кафедрі україністики на посаді старшого лаборанта. У 2004 році була обрана за конкурсом на посаду викладача кафедри. Відповідає за роботу секції російської як іноземної для слухачів підготовчого відділення. Викладає такі дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», російська як іноземна для слухачів ПВ, російська як іноземна для студентів англомовної форми навчання.

У січні 2005 року прослухала курс «Вища медична освіта і Болонський процес». У липні 2007 року пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. О.О.Богомольця.

Затверджена тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. Тема: «Формування навичок фахової комунікації слухачів підготовчого відділення».

Є співавтором підручника «Українська як іноземна» для слухачів підготовчого відділення.

Бере активну участь у науково-методичних семінарах кафедри україністики, міжнародних і всеукраїнських конференціях. Автор наукових і методичних публікацій.

З 2015 р. є заступником декана медичного факультету №2.

barabash ЗАСТУПНИК ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

БАРАБАШ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

 

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримавши диплом «з відзнакою» за спеціальністю «Українська мова і література».

Розпочала педагогічну роботу у Національному авіаційному університеті на посаді методиста факультету лінгвістики і соціології, викладача, старшого викладача кафедри українознавства Гуманітарного інституту, виконувала обов’язки старшого куратора. Працювала на посаді літературного редактора 1 категорії відділу редагування та коректури видавництва «НАУ-друк».

Із 2013 р. працює на посаді викладача кафедри україністики Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Викладає такі дисципліни: «Російська мова» (для іноземних студентів), «Українська мова як іноземна», елективні курси.
У 20015/16 навч. рр. викладала лекційні та практичні заняття з української мови і літератури на підготовчих курсах для абітурієнтів.

Проходила курси підвищення кваліфікації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі методики викладання української мови як іноземної. У 2013 р. пройшла стажування на кафедрі російської мови Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2015/16 навч. рр. виконувала обов’язки технічного секретаря під час підготовки і проведення атестації випускників НМУ.

З 2016 р. виконує обов’язки заступника декана медичного факультету № 2.

Працює над дисертаційним дослідженням. Коло наукових інтересів становить період Розстріляного Відродження.

Бере активну участь у науково-методичних семінарах кафедри україністики, міжнародних і всеукраїнських конференціях. Автор наукових і методичних публікацій.

Отримувала подяки за високий професіоналізм і активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської наукової конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»; за участь у навчально-методичних зборах та проведення семінару з керівниками кадрових підрозділів підприємств і установ, які входять до сфери управління Національного космічного агентства України; за активну участь у громадському житті Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету.

 

med2_01

Історія медичного факультету №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

n2_1Перший декан – талановитий педагог, видатний вчений, д.мед.н., професор кафедри фтизіатрії Іванюта Орест Максимович.
Очолював деканат з 1971 по 1979 рік.

n2_2

З 1979 по 1985 рік деканом працював Биць Юрій Вікторович д.мед.н., профе-сор, лауреат Державної премії УРСР, який працює над проблемами порушень метаболізму судинної стінки та моделюванням атеросклерозу. В теперішній час працює завідувачем кафедри патологічної фізілології.

n2_3З 1985 по 1988 рік факультет очолив Хмелевський Юрій Володимирович д.мед.н., про-фесор, лауреат премії ім.Пал-ладіна, автор 4 монографій, 150 наукових праць. Його роботи присвячені питанням обміну вітамінів та коферментів, їх застосуванню у лікуванні серцево-судинної патології. В теперішній час професор Хмелевський Ю.В. працює на кафедрі біологічної хімії.

n2_4

З 1988 по 1990 рік деканом медичного факультету №2 був Балтайтіс Юлій Вікторович д.мед.н., професор, учень професора Матяшина І.М., завідувач кафедри факультетської хірургії, в минулому керівник і засновник Республіканського проктологічного центру, автор 150 наукових праць, 4 монографій присячених питанням ендоскопічної хірургії, хірургічної гастроентерології, проктології.

n2_5

В цьому будинку за адресою бул. Шевченко, 13 на 4 поверсі був розташований деканат медичного факультету №2 до 1984 року.

n2_6

Лікувальні корпуси найстарішої міської клінічної лікарні, на базі якої працювали та продовжують працювати клінічні кафедри медичного факультету №2.

Медичний факультет №2 сьогодні.

Історія медичного факультету №2 розпочалася у червні 1976 року, коли на базі єдиного лікувального факультету Київського медінституту було вирішено створити два окремі факультети: медичний №1 і №2. На той час це було обґрунтовано переважно організаційними питаннями, але за 40 років стало очевидним, що медичний факультет №2 – це не просто окрема структура, а цілий світ зі своєю душею, неповторною атмосферою і надзвичайно цікавим наповненням.

Факультет має в підпорядкуванні 12 кафедр, на яких працюють 217 викладачів. Більшість кафедр – клінічні, саме на них студентів вчать не лише здобувати теоретичні знання, а й інтегрувати їх у цілісну картину сприйняття та впроваджувати у практику. Загалом наші студенти мають змогу навчатись на 31 клінічній базі.

На медичному факультеті №2 здобувають нові знання і навички близько 2,5 тисячі студентів, в тому числі – іноземні. З 1976 року факультет підготував понад 17 тисяч висококваліфікованих лікарів.

Історію творять люди. Ми такі, завдяки великій кількості непересічних особистостей.

На кафедрах факультету викладали, навчали своїй майстерності відомі вчені: академік АМН СРСР А.Ромоданов, член-кореспондент АМН СРСР О.Грицюк , член-кореспондент АМН СРСР Б.Маньковський, лауреат Державної премії СРСР В.Земсков, професор Г.Воронков, професор С.Голігорський, професор І.Курилін, професор Д.Наливайко, професор І.Потоцький, професор М.Путилін, професор С.Слинчак, професор М.Черенько, професор Т.Шлапак, професор Б.Щепотін, професор О.Ярош та інші видатні вчені.

За роки існування факультету змінилося 7 деканів.

Першим деканом факультету був видатний організатор, талановитий педагог, клініцист-фтизіатр, громадський діяч – професор Орест Максимович Іванюта (1976-1979).

З 1979 до 1985 року факультет очолював патофізіолог доктор медичних, лауреат Державної премії УРСР, професор Юрій Вікторович Биць. Як творча та непересічна особистість професор Юрій Биць користувався великою повагою і шаною серед студентів і співробітників університету.

З 1985 року деканом факультету став біохімік, доктор медичних наук, лауреат премії ім. О.В. Палладіна, професор Юрій Володимирович Хмелевський. Юрій Хмелевський займав посаду декана до 1988 року.

З 1988 до 1990 року медичного факультету №2 очолив доктор медичних наук., завідувач кафедри факультетської хірургії, професор Юлій Вікторович Балтайтіс. Декан Юлій Балтайтіс в минулому був керівником і засновником Республіканського проктологічного центру, який займався проблемами ендоскопічної хірургії, хірургічної гастроентерології та проктології.
З 1990 до 2014 року деканом медичного факультету №2 був видатний кардіолог, член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Європейського товариства кардіологів, професор Василь Захарович Нетяженко.

У 2014–2015 років посаду декана факультету займав доктор медичних наук, хірург вищої категорії, серцево-судинної та невідкладної хірургії, професор Віктор Анатолійович Черняк.

З 2015 року медичний факультет №2 очолила кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4, хірург вищої категорії Наталія Юріївна Літвінова. Сьогодні на факультеті відбуваються зміни: вдосконалюється система електронного деканату, деканат відкритий для студентів, їхніх ідей та пропозицій.

Спільними зусиллями викладачів і студентів університету розвивається навчальна та наукова діяльність. У 2015 році було створено Студентський науковий центр – об’єднання студентських наукових гуртків кафедр. За час його існування було проведено багато спільних засідань, майстер-класів та експериментів. Найцікавіші – об’єднані засідання кількох гуртків, що дає змогу застосувати мультидисциплінарний підхід до вивчення патологій, пов’язати фундаментальну медицину із клінічною практикою. До засідань у гуртках залученні також іноземні студенти. Для них засідання ведуться англійською мовою.

Студенти медичного факультету №2 беруть участь у всеукраїнських олімпіадах та наукових конференціях в Україні і за кордоном, проходять стажування в рамках міжнародних обмінів IFMSA. Цього року студенти побували в 20-ти країнах світу. Вже кілька років поспіль вихованці НМУ стають лауреатами Стипендіальної програми “Завтра.UA”, а також виграють гранти на власні дослідження.

Як писав Антон Чехов, усе в людині повинно бути прекрасним. Студенти факультет всебічно розвивається, крім навчання і науки на факультеті вирує енергійне громадське і культурне життя. Медичний факультет №2 – перший факультет, на якому студентське самоврядування користується правами, наданими новим Законом України «Про вищу освіту», генерує та втілює багато творчих ідей щодо урізноманітнення та поліпшення всіх сфер життя на факультеті. Перші серед факультетів почали проводити загальні вибори старост, в тому числі гуртожитків.

Для своєчасного інформування студентів про університетські заходи Медичний факультет №2 створив сторінки факультету у соціальних мережах:

http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/
https://www.facebook.com/nmumed2/?fref=ts

Ми віримо, що лише те суспільство має майбутнє, яке вміє себе організувати, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, може перетворити потенціал сукупності окремих особистостей на потенціал колективної співпраці. Цього року було започатковано нову практику підготовки третьокурсників до тестування “КРОК-1”, у рамках якої старшокурсники ділились своїми знаннями та досвідом.

Наразі Студентська рада факультету налічує 5 відділів: інформаційний, культурно-розважальний, спортивний, навчальний, науковий і соціально-виховний.
Народна мудрість каже: “Хто не вміє гарно відпочивати, той не може й добре працювати!” Студенти медичного факультету №2 не забувають і про дозвілля.
У березні 2016 року в університеті було проведено перший конкурс талантів. Найбільша кількість учасників, які пройшли відбір, склали саме студенти медичного №2. Також у червні 2016 року спільно з Медичним факультетом №1 та за сприяння Профкому студентів НМУ було започатковано День лікувальної справи.

Студенти Медичного факультету №2 – багаторазові учасники та переможці інтелектуальних ігор НМУ, таких як “Що? Де? Коли?”, “Медичний турнір”. А також беруть участь і займають призові місця в спортивних змаганнях з футболу та футзалу, гирьового спорту, армреслінгу, волейболу та багатьох інших.

Ми любимо свій факультет, пишаємось тим, чого досягли і працюємо над тим, щоб бути ще кращими.

53t0g9xsprs
ceox9jmvizy
di0nj-eprs0
j1nnzaijsvs
jqoxhkulebe
jtygrrhcl3k
mn5ha4vsvi4
po7t9vmshro
r317e6qv5y4
vfgwqgzdzee
x0oqqd7fbaw
xtxqw1u04pu
xzhkp7akihu
zwllegfcmke
zyyzze3jefy

Кваліфікаційна комісія Медичного факультету №2

slide_1

slide_2
slide_3
slide_4
slide_5
slide_6
slide_7
slide_8
slide_9
slide_10
slide_11
slide_12
slide_13
slide_14

Деканат Медичного факультету №2 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/fakultety/medychnyj-fakultet-2/)

Представники кафедр:

Анатомії людини (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-anatomyy-cheloveka/)

Україністики (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/chair-ukrainian-studies/)

Фармакології (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-farmakologyy-y-klynycheskoj-farmakologyy/)

Внутрішньої медицини №2 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-internal-medicine-2/)

Акушерства та гінекології №3 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-obstetrics-gynecology-3/)

Нормальної фізіології (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-fyzyologyy/)

Патологічної фізіології (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-of-pathophysiology/)

Педіатрії №2 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-pediatrics-2/)

Біологічної та біоорганічної хімії (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-bioorganic-biological-chemistry/)

Оперативної хірургії та топографічної анатомії (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-gross-anatomy/)

Гістології та ембріології (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gystologyy-y-embryologyy/)

Гігієни та екології (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gygyeny-y-ekologyy/)

Хірургії №4 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-surgery-4/)

Патологічної анатомії №1 (http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-patologycheskoj-anatomyy-1/)

Студентська рада Медичного факультету №2 (https://vk.com/nmu_med_ll)