НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Вчена Рада факультету

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 2:

Літвінова Н.Ю. – голова Вченої ради, декан медичного факультету № 2, доцент кафедри хірургії № 4.

Черняк В.А. – заступник голови Вченої ради медичного факультету № 2, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, професор, лауреат Державної премії України.

Амосова К.М. – ректор НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор кафедри внутрішньої медицини № 2, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

Бенюк В.О. – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 3, професор.

Вітовська О.П. – завідувач кафедри офтальмології, професор, заслужений лікар України.

Гайова Л.В. – завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, професор.

Дєєва Ю.В. – завідувач кафедри оториноларингології, професор.

Дронов О.І. – завідувач кафедри загальної хірургії №1, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Захарцева Л.М. – завідувач кафедри патологічної анатомії № 1.

Мішалов В.Г. – завідувач кафедри хірургії № 4, професор, лауреат Державної премії України, заслужений лікар України.

Нетяженко В.З. – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1,член-кореспондент НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Пасєчніков С.П. – завідувач кафедри урології, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Степаненко В.І. – завідувач кафедри дерматології та венерології, професор, заслужений лікар України.

Іванюта С.О. – професор кафедри акушерства і гінекології № 3.

Ковальська І.О. – професор кафедри загальної хірургії № 1.

Мальчевська Т.Й. – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Насташенко І.Л. – професор кафедри загальної хірургії № 1.

Науменко О.М. – професор кафедри оториноларингології, заслужений лікар України.

Скрипник Р.Л. – професор кафедри офтальмології.

Шевченко О.О. – професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Мостбауер Г.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, доцент.

Гонза Р.В. – доцент кафедри хірургії № 4.

Диндар О.А. – доцент кафедри акушерства і гінекології № 3.

Дорошенко С.В. – доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.

Ковальова І.С. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2.

Маркулан Л.Ю. – доцент кафедри хірургії № 4.

Нішкумай  О.І. – доцент кафедри внутрішньої медицини № 2.

Рудницька О.Г. – доцент кафедри патологічної анатомії № 1.

Черкасов Е.В. – доцент кафедри патологічної анатомії № 1.

Яніцька Л.В. – доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії.

Малиновська Л.Б. – секретар Вченої ради медичного факультету № 2, асистент кафедри хірургії №4.

Барабаш С.М.  – заступник декана медичного факультету № 2, викладач кафедри україністики.

Кефелі-Яновська О.І. – заступник декана медичного факультету № 2, старший викладач кафедри анатомії.

Сергієнко Т.В. – заступник декана медичного факультету № 2, викладач кафедри україністики.

Ходаківська О.В. – заступник декана медичного факультету № 2, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2.

Гусєва А. Є.  – член студентської ради медичного факультету № 2, студентка 4 курсу.

Коваленко В.О. –  голова студентської ради медичного факультету № 2, студент 6 курсу.

Орел В.Б. – студент 3 курсу медичного факультету № 2.

Шевченко Т.Г. – член студентської ради медичного факультету № 2, студент 3 курсу.

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2  НА 2017/2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дата та     час початку засідань ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 

14.09.

2017 р.

1400

 

1.

 

Підсумки Державної атестації  випускників медичного факультету №2 та завдання факультету на 2017/2018 навчальний рік. Затвердження плану заходів щодо реалізації зауважень голови ДЕК по державних іспитах.

Доповідь декана Літвінової  Н.Ю.

2. Підсумки навчання студентів за кредитно-трансферною системою на факультеті за 2016-2017 навчальний рік.

Доповідь комісії: професор Вітовська О.П. (голова), доценти  Гребінь Н.К., Нішкумай О.І.

3. Про виконання рішень Вченої ради медичного факультету № 2 за 2016/2017 навчальний рік. Інформація вченого секретаря Ради асистента Малиновської Л.Б.
4. Про план заходів щодо підготовки та стан готовності до ОСКІ.

Доповідь комісії: професор Нетяженко В.З.(голова), професор Дронов О.І., доцент Мостбауер Г.В.

12.10.

2016 р.

1400

1. Аналіз звітів кафедр факультету за 2016/2017 н. р., затвердження пропозицій щодо поліпшення їх роботи.

Доповідь заступника декана Сергієнко Т.В.

2. Про підготовку  до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1” (загальна лікарська підготовка) та його результати на  медичному факультеті № 2. Звіт кураторів груп.

Доповідь комісії: професор Гайова Л.В.(голова),  заступник декана Кефелі-Яновська О.І., доцент Скоробогатова З.М.

3. Про результати виробничої практики та удосконалення її проведення за кредитно-трансферною системою. Доповідь комісії: доцент Кричинська І.В.(голова), доцент Горлач А.І., асистент Щерба О.А.
4. Працевлаштування випускників 2016-2017 навчального року і заходи щодо покращення виховної роботи серед випускників.

Інформація заступника декана Сергієнко Т.В.

5. Про результати вступної компанії 2017 року та стан контингенту студентів факультету молодших курсів.

Доповідь заступника декана Кефелі-Яновської О.І.

6.

 

 

 

7.

Про заходи щодо попередження корупційних проявів та посадових зловживань.

Доповідь комісії: професор Степаненко (голова), професор Науменко О.М., доцент Міхєєв О.Г.

Про результати тестування IFOM (МОЗ України) та план заходів підготовки до тестування IFOM (МОЗ) 2017-2018 рр. на медичному факультеті №2.

Доповідь комісії: професор Бенюк В.О.(голова), доцент Ластовецька Л.Д. …

 

09.11.

2016 р.

1400

1. Про результати ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок  2” (загаль на лікарська підготовка) на медичному факультеті №2.

Доповідь комісії: доцент Калініна С.Ю. (голова), доцент Никонюк Т.Р., асистент Жебеленко Я.Г.

2. Рекомендація випускників на наукову роботу.

Інформація заступника декана Сергієнко Т.В.

3. Про рівень підготовки резерву професорсько-викладацького складу на факультеті.

Комісія: професор Захарцева Л.М.(голова), професор Іванюта С.О., доцент Куріліна О.І.

4. Про студентський парламент та роботу студентського самоврядування.

Доповідь комісії: професор Вітовська О.П., доцент Ковальова І.С., заступника голови  студентської ради Шевченко Т.Г.

5. Звіт заочних  аспірантів 4-го року навчання; очних аспірантів 3-го року навчання.
6. Конкурсні справи.
 
14.12.

2016 р.

1400

1. Про  впровадження міжнародних стандартів з лікування захворювань терапевтичного та хірургічного профілю, заснованих на доказовій медицині в практику педагогічного процесу.

Доповідь комісії: професор Дронов  О.І. (голова), доценти Баран Т.В., Прудкий І.В.

2 Про результати проведення  ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 3” на факультеті. Доповідь комісії: доцент Диндар О.А.(голова), доцент Джус М.Б., асистент Кірєєв В.В.
3. Підсумки підготовки студентів до закінчення осінньо-зимового семестру.

Інформація заступника декана Кефелі-Яновської О.І.

4. Звіт про хід виконання кандидатських дисертацій Тарасенка М.В., Бордік Н.Ю.
5. Конкурсні справи.
11.01.

2018 р.

1400

1. Про підсумки виконання науково-дослідних робіт на медичному факультеті №2. Доповідь комісії: професор Ковальська І.О. (голова), доценти Руденко Ю.В., Нікітін О.Д.
 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Про заходи, які застосовуються  щодо покращення стану підготовки аспірантів, як майбутніх співробітників кафедр на  медичному факультеті №2.

Доповідь комісії: професор Бенюк В.О. (голова), професор  Мальчевська Т.Й., доцент Іванов С.В.

3. Про стан виховної роботи зі студентами у гуртожитках і на кафедрах факультету. Інформація заступника декана

Барабаш С.М.

Звіт про роботу системи АСУ на факультеті.

Доповідь асистента Бика П.Л.

4.

 

 

5.

Про хід виконання докторських дисертацій. Звіти дисертантів  Літвінової  Н.Ю., Дідківського В.Л., Яніцької Л.В.

 

 

Конкурсні справи.

 

 

 

08.02.

2018 р.

1400

1. Підсумки навчання за осінньо-зимовий семестр.

Доповідь декана Літвінової  Н.Ю.

  2. Про рейтингову систему оцінки діяльності кафедр на факультеті.   Доповідь комісії: професор Дєєва Ю. В. (голова), доцент Яніцька Л.В., заступник декана Кефелі-Яновська О.І.
3. Про результати роботи студентських наукових гуртків медичного факультету №2 за 2016-2017 навчальний рік.

Доповідь комісії: професор Насташенко І.Л. (голова), доценти Прудкий І.В., Черкасов Е.В.

Співдоповідь- студент 6к. голова Наукового студентського центру Дубенко Д.М.

4. Про заходи щодо покращення  видавничої діяльності на факультеті.

Доповідь комісії: професор Науменко О.М. (голова), доценти Безродний А.Б., Дідківська Л.А.

5. Звіт очних та заочних аспірантів 2-го року навчання.
 

 

6. Конкурсні справи.
08.03.

2018 р.

1400

1.  Про кураторську роботу зі студентами сиротами на медичному

факультеті  №2.

Доповідь комісії: професор Пасєчніков С.П.(голова), заступники декана Барабаш С.М.,  Кефелі-Яновська О.І.

2. Про викладання дисциплін  англійською мовою на  факультеті

Доповідь комісії: професор Скрипник Р.Л.(голова), доценти Шевчук Ю.В., Куриліна О.І.

3. Про проведення лікувальної роботи на факультеті та оновлення мережі університетських клінік.

Доповідь комісії: доценти  Нікітін О.Д. (голова), Дідківська Л.А., асистент Цимбалюк Р.С.

4.

 

5.

Затвердження плану роботи Вченої ради медичного факультету №2 на 2018/2019 навчальний рік.

Міжнародні  відносини та можливості міжнародної академічної мобільності в НМУ імені О.О. Богомольця.

Доповідь  асистента Дінця А.В.

6.

 

7.

Звіт про хід виконання кандидатських дисертацій  Баженової Н.М., Кондратенко С.О..

Конкурсні справи.

 

12.04.

2018 р.

1400

1.

 

 

Про підготовку кафедр факультету до Державних випускних іспитів.

Доповідь відповідального секретаря ДЕК медичного факультету №2 асистента Щерби О.А.

2. Затвердження матеріалів до Державних випускних іспитів. Інформація завідувачів кафедр внутрішньої медицини №2, хірургії №4, акушерства та гінекології №3.
3. Підсумки персонального розподілу на роботу випускників факультету. Інформація декана Літвінової Н.Ю.
4. Про підготовку  до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2” (загальна лікарська підготовка) на медичному факультеті №2.

Доповідь комісії : доцент Мостбауер Г.В. (голова), доцент Баран Т. В., Нікітін О.Д.

5. Звіт заочних аспірантів 3-го року навчання.
  6. Конкурсні справи.
10.05.

2018 р.

1400

1. Про щорічне оновлення WEB сторінки та застосування системи internetна кафедрах факультету.

Доповідь комісії: доцент Прокопець К.С. (голова),

доцент Шевчук Ю.В., к.мед.н. Мотайло О.В.

2. Захист магістерських науково-кваліфікаційних робіт.
3. Про  роботу студентів та викладачів у комп’ютерному класі медичного факультету №2.

Доповідь  доцента Сілонова С.Б.

4.

5.

Звіт очних та заочних аспірантів 1-го року навчання.

Конкурсні справи.

 

14.06.

2018 р.

1400

1. Звіт про роботу системи АСУ на факультеті. Доповідь асистента Бика П.Л.

 

2. Обговорення перспективних  планів та робочих програм молодих вчених факультету.

Доповідь комісії: професор Насташенко І.Л. (голова), професор Захарцева Л.М., доцент Литинська Т.О.

 

3. Рекомендація випускників для занесення до «Золотої книги пошани » НМУ імені О.О. Богомольця.

Доповідь декана Літвінової Н.Ю.

4. Конкурсні справи.

Голова Вченої ради,

доцент                                                                                 Літвінова Н.Ю.

 

Секретар Вченої ради,

асистент     Малиновська Л.Б.