НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КУРАТОРИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ

Азаров Олександр Ігорович

Азаров Олександр Ігорович закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2013 році. Післядипломну освіту отримав в Національній медичній академії імені П.Л. Шупика. Асистент кафедри анатомії з 2013 року. Викладає в англомовних групах.  З 2014 куратор ЕКТС на медичному факультеті №2. Працює над виконанням дисертаційної роботи

Решетинський Валерій Валерійович

Решетинський Валерій Валерійович у 2016 році закінчив Національний медичний університет за спеціальністю «медична психологія». З 01.08.2016 по 31.06.2017 проходив інтернатуру за спеціальністю «медична психологія» та здобув кваліфікаційний рівень лікаря – спеціаліста. З 04.10.2017 року працює на кафедрі патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на посаді асистента. Проявляє глибокий інтерес до вивчення патофізіологічних основ психічних захворювань. Решетинський Валерій Валерійович є сумлінним і старанним працівником, що ретельно виконує свої обов’язки. Володіє англійською мовою. З високим рівнем підготовки проводить заняття в академічних групах на всіх факультетах НМУ.

 

Мироненко Олег Ігорович

Мироненко Олег Ігорович, 1989 року народження, у 2012 році з відзнакою закінчив Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2012 по 2015 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія». У 2014 році здобув науковий ступінь магістра медицини, захистивши на «відмінно» кваліфікаційну роботу на тему: «Післяпологові гіпотонічні кровотечі: невирішені патофізіологічні та клінічні проблеми». З вересня 2015 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У грудні 2015 р. пройшов навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти НМУ («Психолого-педагогічний семінар»). З вересня 2016 року обіймає посаду асистента кафедри патофізіології. Відповідає за організацію та проведення студентського наукового гуртка. Планує написання науково-дослідної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук.

1 Жебеленко Ярослав Георгійович

Асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, кандидат медичних наук.

У 2000 р. закінчив з відзнакою Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, у 2006-2007рр. пройшов інтернатуру за спеціальністю “Лабораторна діагностика” на базі ДОКТМО (м. Донецьк).

В 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Метаболічні зміни в клітинах крові при виразковій хворобі та раку шлунка”, під керівництвом професора Борзенко Б.Г.

Після захисту дисертації, у  2011-2014рр. працював асистентом кафедри біохімії (хімії) ДонНМУ ім. Горького 2014-2016рр. – асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2016р. – асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії НМУ імені О.О. Богомольця.

В 2012р. та 2016р. пройшов курси підвищення педагогічної кваліфікації. Має сертифікат про володіння англійською мовою за фахом “медицина”, великий досвід викладання в англомовних групах.

На протязі багатьох років займався профорієнтаційною роботою з абітурієнтами, був куратором в ДонНМУ ім. М. Горького та НМУ імені О.О.Богомольця.

Має 56 наукових робіт, 3 патенти, співавтор 1 учбово-наочного посібника.

Сфера наукових інтересів: ангіогенез, судинна система, вікові особливості клітинного метаболізму.