НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Організація і структура

structure

Опорні кафедри медичного факультету №3

Гістології та ембріології

Дитячих інфекційних хвороб

Неврології та реабілітаційної медицини

Педіатрії №2

Фтизіатрії та пульмонологія

 

Академіки та Член-кореспонденти Академії Наук України

Академік НАМН України професор В.Г. Майданник

Академік НАМН України професор П.Д. Фомін

Академік АНВШ України професор Р.Г. Процюк

Член-кореспондент НАМН України професор Ю.Б. Чайковський

Член-кореспондент НАМН України професор О.П. Волосовець

 

Лауреати Державної премії України та іменних премій

Академік НАМН України професор В.Г. Майданник

Академік НАМН України професор П.Д. Фомін

Член-кореспондент НАМН України професор Ю.Б. Чайковський

Професор Ф.С. Глумчер

Професор Д.Ю. Кривченя

Професор В.А. Черняк

Професор Л.П. Чепкій

 

Заслужені діячі науки і техніки України

Член-кореспондент НАМН України професор О.П. Волосовець

Академік НАМН України професор П.Д. Фомін

Академік АНВШ України професор Р.Г. Процюк

Професор В.Г. Лизогуб

Професор Д.Ю. Кривченя

Проф есор Л.П.Чепкій

 

Заслужені працівники вищої школи України

Академік АНВШ України професор Р.Г. Процюк

 

Заслужені лікарі України

Академік НАМН України професор В.Г. Майданник

Проф. А.Ф. Левицький

Проф. О.І. Собко

Проф. І.П. Щепотін

Проф. С.О. Крамарьов

Проф. Т.В. Лобода