НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Медичний факультет №4

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 4palyo

ПЕЛЬО Ігор Михайлович
Доктор медичних наук, професор

Проспект Перемоги 34
Тел. 044-456-71-62; 044-454-49-47

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

КОЗАК ГАННА ІВАНІВНА
кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології та ембріології

ВОЛОДІЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
кандидат медичних наук, асистент кафедри гігієни праці і професійних хвороб

ОСИПЧУК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

 

КУРАТОР З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

СТАСЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
кандидат медичних наук, доцент кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків

Структура факультету

Кафедри і дисципліни, які викладаються на факультеті, завідувач та адреса кафедри

Акушерства та гінекології

Акушерство

Гінекологія

 

Гнатко Олена Петрівна

д. м. н., професор,

вул. П.Запорожця, 26, тел. 512-93-18

 

Гігієни праці і

професійних захворювань

Гігієна праці

Професійні хвороби

Яворовський Олександр Петрович

Член-кор. НАМН України, д. м. н., професор, лауреат

Державної премії України,

пр. Перемоги 34, тел. 441-49-30

 

Загальної хірургії №2 з курсом військово

польової хірургії

Загальна хірургія з анестезіологією та доглядом за хворими

Військово-польова хірургія

Іоффе Олександр Юлійович
д.м.н., професорвул. П. Запорожця, 26, тел. 514-19-62
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Курченко Андрій Ігорович, д.мед.н.,професор

Волоська, 47,
тел. 425-87-98

 

Гігієни харчування

Гігієна харчування

Омельчук Сергій Тихонович

д. м. н., професор,

пр. Перемоги, 34,

тел. 441-49-34

 

Епідеміології

Епідеміологія

Колеснікова Ірина Павлівна

д. м. н., професор,

пр. Перемоги, 34,

тел. 441-49-13

 

Комунальної гігієни та екології люд ини з секцією гігієни дітей та підлітків

Комунальна гігієна та екологія людини

Гігієна дітей та підлітків

Гаркавий Сергій Іванович

д. м. н., професор, лауреат

Державної премії України,

пр. Перемоги, 34,

тел. 441-49-35

 

Мікробіології, вірусології та імунології

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Мікробіологія з імунологією

 

Широбоков Володимир Павлович д. м. н., профессор , акад. НАН , член.-кор.АМН України,

заслужений діяч науки і техніки України,

пр. Перемоги, 34, тел. 441-49-48

 

Медичної і біологічної фізики

Фізика, вища математика

Біофізика, інформатика і мед. аппаратура

 

Чалий Олександр Васильович

д.ф.н., професор, член-кор. АПН України,

пр. Перемоги, 34,

тел. 441-49-13

 

Педіатрії №3

Педіатрія

Факультетська педіатрія

Госпітальна педіатрія

Дитячі хвороби

 

Марушко Юрій Володимирович

д. м. н., професор,

вул. Мельнікова,18,

тел. 213-37-09

 

Пропедевтики внутрішніх хвороб №2

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Перша долікарська допомога

 

Кондратюк Віталій Євгенович,

д.мед.н.

вул. П. Запорожця, 26,

тел. 540-96-55

 

Соціальної медицини та охорони здоров’я

Соціальна медицина та охорона здоров’я

Економіка охорони здоров’я України,

Історія медицини

 

Грузєва Тетяна Степанівна

д.м.н., професор

вул. Політехнічна, 25/29, тел. 274-01-22

 

Гігієна та екологія

Військова гігієна

Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна

Загальна гігієна

 

Бардов Василь Гаврилович

д. м. н., професор, член-кор. НАМН У України, лауреат Державної премії України,

пр. Перемоги, 34,

тел. 441-49-32

 

Менеджменту в медецині Парій Валентин Дмитрович
д.м.н., професор, заслужений лікар України, академік АВО Українивул. Якубовського, 6,тел. 250-13-37
Медичного та фармацевтичного права

Медичне правознавство
Фармацевтичне правознавство
Правознавство
Основи конституційного права.

Іолкін Ярослав Олегович

к.ю.н.

пр. Перемоги, 34,
тел. 044-454-49-59

 

Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я за якими можуть працювати випускники факультету

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.17.18.19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Лікар-бактеріолог
Лікар-вірусолог
Лікар-генетик
Лікар з гігієни дітей та підлітків
Лікар з гігієни праці
Лікар з гігієни харчування
Лікар-дієтолог
Лікар-епідеміолог
Лікар з загальної гігієни
Лікар-імунолог
Лікар-імунолог-лаборант
Лікар-інфекціоніст
Лікар з комунальної гігієни
Лікар-лаборант
Лікар-лаборант-гігієніст
Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
Лікар-лаборант-гігієніст здослідження фізичних факторів навколишнього середовища
Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини
Лікар-методист
Лікар-мікробіолог-вірусолог
Лікар-паразитолог
Лікар-патологоанатом
Лікар-профпатолог
Лікар з радіаційної гігієни
Лікар-санолог
Лікар-статистик
Лікар-токсиколог
Бактеріологія
Вірусологія
Генетика медична
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Дієтологія
Епідеміолог
Загальна гігієна
Імунологія
Лабораторна імунологія
Інфекційні хвороби
Комунальна гігієна
Клінічна лабораторна діагностика
Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища
Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
Лікувальна фізкультура і спортивна медицинаОрганізація і управління охороною здоров’я
Мікробіологія і вірусологія
Паразитологія
Паталогічна анатомія
Професійна патологія
Радіаційна гігієна
Санолог
Організація і управління охороною здоров’я
Токсикологія

На факультеті працюють:

проф. Широбоков В.П. – акад емік НАН та член. – кор. НАМНУ

проф. Бардов В.Г. – член.кор. НАМНУ

проф. Берзінь В.І. – член.кор. НАПНУ

проф. Чалий О.В. -член.кор. НАПНУ

 

 

Заслужені діячі науки і техніки України

член-кор. НАМНУ, проф. Яворовський О.П.

акад. НАН та член-кор. НАМНУ, проф. Широбоков В.П.

член-кор. НАМНУ , проф. Бардов В.Г.

проф. Никула Т.Д.

член-кор. НАПНУ, проф. Чалий О.В.

 

 

Лауреати премій

Державної премії України в галузі науки і техніки:

проф. Яворовський О.П.

проф. Бардов В.Г.

проф. Ципріян В.І

проф. Гаркавий С.І.

проф. Никула Т.Д.

 

Премії НАМНУ:
проф. Яворовський О.П.
проф. Бардов В.Г.
проф. Омельчук С.Т.
доцент Коршун М.Г.
проф. Гаркавий С.І.
доцент Ткаченко І.І.
доцент Велика Н.В.
проф. Ципріян В.І.

Премії ім. І.М. Блохіної:
академік Широбоков В.П.

Премії ім. Ярослава Мудрого :
проф. Никула Т.Д.
проф. Чалий О.В.

Премія для молодих вчених Президії НАН України в галузі фізики
Проф. Цехмістер Я.В.

 

Члени міжнародних товариств
– Проф. Никула Т.Д. – акад. Нью- Йоркської АН, член Європейської ниркової асоціації та Європейської асоціації діалізу та трансплантації
– Проф. Чалий О.В. – акад. Нью- Йоркської АН, член Європейського фізичного товариства , проф. Міжнародного наукового фонду Сороса з освітньої програми
– Проф. Цехмістер Я.В.- член Американського та Канадського фізичних товариств
– Доцент Ступак Ф.Я.- член Правління Міжнародної конфедерації істориків медицини, член Петровської академії наук і мистецтв.
– Демченко І.С. – член Європейської асоціації медичного права.

e4-29

e4-30

e4-31