НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Інформація для студентів

ОГОЛОШЕННЯ!

ПЕРЕСКЛАДАННЯ
ПМК-1, ПМК-2 та ПМК-3
з БІООРГАНІЧНОЇ та БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

для студентів 2-го курсу
медико-психологічного,
стоматологічного факультетів та
стоматологічного факультету (іноз. дек-т)

20.06.18
о 16 00

При собі мати студентський квиток!

 

 

Змістовий модуль 1(укр)

Содержательный модуль 1(рус)

Conсeptual module 1(eng)

 

 

Змістовий модуль 2(укр)

Содержательный модуль 2(рус)

Conсeptual module 2(eng)

 

Змістовий модуль 3(укр)

Содержательный модуль 3(рус) 

FMC-3 (English_speaking)

 

ГРАФІК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПМК-1 та ПМК-2

 

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (укр)

Ситуационные задачи ПМК 2 (рус)

Ситуаційні задачи до ПМК 2 (англ)

 

Тести ПМК2 (укр)

Тести ПМК2 (рус)

Tests FMC 2 (eng)

 

Тестові питання для студентів стоматологічного факультету

Тестовые вопросы для студентов стоматологического факультета

 

Ситуацiйнi задачi до змістового модуля № 3 (для медичних факультетів, укр)

Ситуационные задачи к содержательному модулю № 3 (для медицинских факультетов,рус)

Situational tasks for the module № 3 (for medical faculties)

Ситуаційні задачі для стоматологічного факультету модуль 3

 

Тести до змістового модуля 3 (для медичних факультетів, укр)

Тести к содержательному модулю 3 (для медицинских факультов,рус)

Tests for the content module № 3 (for medical faculties)

FinBaseTestDentistry