НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Інформація для студентів

Графік проведення консультацій викладачами

Розподіл лекційних потоків між викладачами

Розклад занять кафедри

 

Інформація для студентів медичних факультетів

Графік проведення підсумкового модульного контролю

Календарно-тематичний план практичних занять

Графiк та регламент вiдпрацювань пропущених навчальних занять

Перелiк питань пiдготовки до ПМК

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «клінічна фармакологія»

Регламент підсумкового модульного контролю з дисципліни
“Клінічна фармакологія для студентів медичних факультетів”

Тестові завдання з клінічної фармакології для студентів медичних факультетів

 

Інформація для студентів фармацевтичного факультету (очна форма)

Розподіл лекційних потоків між викладачами

Лекції з клiнiчної фармакології (23 теми)

Тематичний план засідань студентського наукового гуртка

Календарно-тематичний план лекцiй (4 курс, ПМК1)

Календарно-тематичний план практичних занять (4курс, ПМК1)

Календарно-тематичний план лекцiй (5 курс, ПМК2)

Календарно-тематичний план практичних занять (5 курс, ПМК2)

Календарно-тематичний план лекцiй ТПКЗ (4 курс, ПМК1)

Календарно-тематичний план практичних занять ТПКЗ (4курс, ПМК1)

Перелiк питань пiдготовки до ПМК 1

Перелiк питань пiдготовки до ПМК 2

Перелiк питань пiдготовки до ПМК 1 (ТПКЗ)

Перелiк питань пiдготовки до ПМК 2 (ТПКЗ)

Регламент оцінювання курсової роботи (ПМК 3)

Графiк та регламент вiдпрацювань пропущених навчальних занять

Матеріали з дисципліни „Навчальна практика з клінічної фармації” для студентів V курсу фармацевтичного факультету (Х семестр)

Контрольна робота №2 для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Контрольна робота №1 для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)

Тестові питання з клінічної фармації для бази даних Крок-2 «Фармація»

Тематичний план лекцій зі спеціалізації

Тематичний план практичних занять зі спеціалізації

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «клінічна фармація»

Регламент складання ПМК з дисципліни «Клінічна фармація»

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Навчальна практика з клінічної фармації»

Вимоги до написання та захисту Курсової роботи (ПМК3)

 

Інформація для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма)

Календарно-тематичний план лекцiй (заочна форма навчання)

Календарно-тематичний план практичних занять (заочна форма навчання)

Ситуаційні задачі до державної атестації студентів

Перелік теоретичних питань до державного атестації

Тематичний план практичних занять з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету заочної форми (2,5 роки)

Тематичний план практичних занять з клінічної фармації для студентів заочної форми (4,5 д/в)

Тематичний план практичних занять з клінічної фармації для студентів заочної форми (4,5 роки – «Фармація»)

Тематичний план практичних занять з клінічної фармації для студентів заочної форми (4,5 роки – «Медицина»)

Тематичний план практичних занять з клінічної фармації для студентів заочної форми навчання (5,5 років)

 

Інформація для студентів стоматологічного факультету

 

Інформація для студентів медико-психологічного факультету

Календарно-тематичний план лекцiй

Календарно-тематичний план практичних занять

Графiк та регламент вiдпрацювань пропущених навчальних занять

Перелiк питань пiдготовки до ПМК

Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Клінічна фармакологія» для студентів медико-психологічного факультету