НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa клінічної фармакології та клінічної фармації

Видавнича робота

Клiнiчна психофармакологiя
Навчальний посiбник
О.К. Напрiєнко, М.В. Хайтович

https://drive.google.com/file/d/0B2ZIkkMpmJtcOU9fbnRjb21VVTA/view?usp=sharing