НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Інформація для студентів

1. Розклад занять кафедри

1.1. Початок та закінчення занять

2. Календарно-тематичні плани практичних занять та СРС

3. Графік проведення підсумкового модульного контролю

4. Графік проведення консультацій викладачами кафедри

5.Графік проведення відпрацювань пропущених навчальних занять

5.1. Графік проведення відпрацювань пропущених навчальних занять на тиждень

6. Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю

7. Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студентів

8. Критерії оцінювання при проведенні ПМК

9.Методичні вказівки для підготовки студентів до практичних занять

10. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

11. Заочне відділення

12. Програми

13. Перескладання ПМК

14. Графік проведення підсумкового контролю для студентів 1 курсу

15. Графік проведення передмодульних консультацій