НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Співробітники

 

  Доцент, завідувач кафедри Аврахова Людмила Яківна.

Людмила Яківна – доцент (1996), завідувач кафедри іноземних мов (з 1992 р.). Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В. Гоголя (1968) і двохрічні Вищі педагогічні курси по підготовці висококваліфікованих викладачів іноземних мов для вищих учбових закладів при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (1972).

Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, в т.ч. – 10 підручників та навчальних посібників для студентів медичних вузів. Співавтор «Базового словника студента-медика» та словника «Україно-англійсько-латинсько-російська термінологія в педіатрії».

Автор словника «Англо-українських медичних термінів» та посібника «Англійська мова» (для студентів медичних факультетів). Співавтор граматичного посібника «Граматика в медицині» та підручників «Англійська мова для стоматологів», «Англійська мова для фармацевтів» та ін.

   

 

 

Доцент Паламаренко Інна Олексіївна, кандидат педагогічних наук .

У 1997 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. З того ж року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії» (спеціальнiсть 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Автор та співавтор більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких три навчально-методичні посібники, чотири підручники, Англо-український медичний словник, Робоча інтегрована програма для учнів 10-11 класів профільних медичних ліцеїв, затверджена МОН України, монографія, статті та тези, надруковані у фахових виданнях України, Польщі, Болгарії. За період викладання в НМУ брала участь більш ніж у 20 українських та міжнародних науково-практичних конференціях та форумах.

На кафедрі відповідальна за організацію ПМК на ІІ медичному факультеті та роботу з аспірантами. Коло наукових інтересів включає питання медичної освіти в Україні та за кордоном; інноваційні технології викладання іноземних мов у медичних ВНЗ.

   
Старший викладач Яхно Тетяна Володимирівна

Секретар циклової методичної комісії. Тетяна Володимирівна  закінчила в 1977 році  Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка і отримала кваліфікацію  вчителя англійської та французької мови та зарубіжної літератури .

З 1977 року працює на кафедрі іноземних мов  Національного медичного університету,в 1994 році була обрана  старшим викладачем кафедри. Веде повний курс практичних занять  з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та  фармацевтичного  факультетів,ФПЛЗСУ та медико-психологічному факультеті. Є співавтором  граматичного посібника «Граматика в медицині»  та підручників «Англійська мова для  фармацевтів», «Англійська мова для студентів-медиків».

   
 

 

Старший викладач Москаленко Людмила Казимирівна, відповідальна за організацію та проведення ПМК на ІІІ медичному  факультеті та ФЛЗСПУ, профорг кафедри.

Людмила Казимирівна закінчила в 1994 році факультет іноземної мови Черкаського педагогічного Інституту. Працювала вчителем англійської мови в середній школі, з листопада 1996 року викладачем кафедри іноземних мов НМУ. В 1999 році обрана за конкурсом старшим викладачем кафедри іноземних мов.

З 2005 по 2016 рр. викладає англійську мову для викладачів університету, які працюють з групами іноземних студентів.

Москаленко Л.К. – автор 4 наукових статей, також співавтор посібника «Англійська мова для студентів факультету військової медицини» (2003 р.), «Англійська мова для медичних психологів» (2015), посібника для студентів-медиків «Граматика в медицині» (2004 р.)

   
golik Доцент Голік Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (дві іноземні мови)» і отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. На кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця Голік О.В. працює з 2008 року. З 2011 року виконує обов’язки відповідальної за навчально-методичну роботу кафедри іноземних мов.

Голік О. В. є автором та співавтором 22 наукових та науково-методичних праць, серед яких національний підручник, навчально-методичний посібник, статті та тези, надруковані у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, в матеріалах національних та міжнародних конференцій. Голік О. В. є співавтором Робочої навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова Upper Intermediate», викладання якої передбачено при підготовці докторів філософії за спеціальністю «Медицина». Голік О.В. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) та їй присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

   

 

 

 

 

 

Старший викладач Лимар Леся Володимирівна, кандидат психологічних наук, відповідальна за організацію та проведення студентської олімпіади з іноземних мов, відповідальна за інформаційну сторінку кафедри на сайті НМУ.

Леся Володимирівна, 1981 р.н., закінчила в 2003 році Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та здобула диплом магістра, викладача біології та іноземної мови, кандидат психологічних наук. У квітні 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами».

Викладала англійську мову в загальноосвітній школі, спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови, ліцеї, на курсах. З 2006 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ ім. О.О.Богомольця, у 2009 році була переобрана на посаду старшого викладача кафедри. Є співавтором  підручника «English for pharmacists», а також підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням»,  7 навчально- методичних рекомендацій, у т.ч. 3 -для студентів медичних спеціальностей. Розробила 2 навчальні програми.

Автор 80 статей та тез, надрукованих в українських методичних та педагогічних виданнях, зокрема видань, які включені в міжнародну наукометричну базу SCOPUS. Займається рецензуванням навчально-методичних посібників англійською мовою для студентів-іноземців. Коло наукових інтересів включає питання психологічної підготовки медиків до професійної діяльності та взаємодії, психологічні особливості навчання іноземних мов.

   
 grusha Старший викладач Груша Ляля Олександрівна, кандидат педагогічних наук, закінчила Національний Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та отримала кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

У 2009 році захистила дисертацію та має звання кандидата педагогічних наук.

З 2013 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Викладає повний курс практичних занять з англійської мови на 1 та 2 курсах медичних, стоматологічному, фармацевтичному факультетах, факультеті медичної та психологічної реабілітації.

На кафедрі іноземних мов є відповідальною за організацію та проведення модульного контролю на фармацевтичному  факультеті та факультеті медичної та психологічної реабілітації.

 

Старший викладач Старченко Марина Василівна, кандидат історичних наук.

Марина Василівна, закінчила в 2005 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

Має досвід викладання англійської мови в загальноосвітній школі, спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови, на курсах. З 2006 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов НМУ ім.. О. О.Богомольця. Викладає повний курс практичних занять з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, на ФПЛЗСУ та медико-психологічному, денної та заочної форми навчання.

Є автором 21 статей та тез, які надруковані у фахових виданнях України і в матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій та форумів. У 2013 роціц захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук. Співавтор Англо-українського медичного словника за редакцією Л.Я. Аврахової. Наразі входить до групи співавторів по підготовці нового національного підручника для студентів стоматологічних факультетів.

 
  Старший викладач  Сторожук Христина Володимирівна , кандидат філологічних наук.

Сторожук Христина Володимирівна закінчила в 2005 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, викладача.

З 2009 року працює на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2010 року викладає англійську мову у групах поглибленого вивчення англійської мови для викладачів НМУ, які працюють з англомовними студентами.

З 2011 по 2014 роки виконувала обов’язки відповідального за науково-дослідну роботу кафедри. З 2012 по 2016 роки відповідала за моніторинг успішності та підготовку звітної документації на стоматологічному факультеті.

Сторожук Х.В. є автором 43 статей і монографії «Англійська та спільногерманська лексика невідомого походження в контексті проблеми генези англійської мови», а також є співавтором двох окремих видань: «Актуальні питання германістики та кельтології», «Походження англійської мови в контексті історії британської культури».

  Викладач Підмазіна Оксана Михайлівна, відповідальна  за організацію і проведення методичних семінарів.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю: «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури».

Викладач кафедри іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця.За період викладання на кафедрі веде повний курс практичних занять з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, на ФПЛЗСУ та медико-психологічному факультеті.

Автор 9 статей з методики викладання англійської мови.

kaminska Викладач Камінська Ія Петрівна, кандидат психологічних наук.

Камінська Ія Петрівна, у 2006 році отримала ступінь магістра з відзнакою на факультеті іноземної мови Національного Педагогічного Університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула  кваліфікацію викладача  англійської мови і зарубіжної літератури.

З  2007 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ імені О.О. Богомольця на посаді викладача. Є відповідальним виконавцем навчально-методичної роботи кафедри.

Камінська І.П. є автором 15 наукових робіт, які надруковані у закордонних та вітчизняних фахових виданнях. У грудні 2015 року захистила дисертацію на тему «Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови». В 2016 році здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертаційного дослідження («Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови») повністю відповідає профілю діяльності кафедри.

  Викладач Пастухова Марина Олександрівна

Пастухова Марина Олександрівна закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, іспанська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури.

З 2008 року працює на посаді викладача кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. За період викладання на кафедрі виконувала функціональні обов’язки відповідального за поточну та звітну вихідну документацію (медичний факультет №4), секретаря кафедри, відповідального виконавця науково-дослідної роботи.

Бере участь в українських, міжнародних науково-практичних конференціях. Є автором наукових робіт, що надруковані у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Коло наукових інтересів – інноваційні методи викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Викладач Сусловець Світлана Олександрівна,

відповідальна за організацію роботи АСУ на кафедрі.

У 2012 році закінчила факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету та здобула кваліфікацію магістра (викладач англійської і німецької мов та зарубіжної літератури).

З вересня 2012 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ на посаді викладача.

Викладач Вахнован Мирослава Миколаївна, завідуюча секцією німецької мови, секретар кафедри.

У 2008 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет та отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (німецька та англійська) та зарубіжна література». З 2008 року працює на кафедрі іноземних мов викладачем німецької мови, веде повний курс практичних занять з німецької мови на І та ІІ курсах усіх факультетів, відповідальна за документації, входить до складу комісії по прийому іспитів з іноземної мови за програмою кандидатського мінімуму.

Сфера відповідальності охоплює підготовку студентів до Всеукраїнських олімпіад та Міжнародних конференцій, на яких німецькомовні студенти займають призові та почесні місця.

Вахнован М.М. є співавтором національного підручника з німецької мови для студентів медичних факультетів, рекомендованого МОН України „Fachsprache Deutsch für Medizinstudenten“   та навчального посібника з німецької мови для студентів медичних факультетів „Deutsch für Mediziner“. Учасник національних та міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам Вищої освіти. На даний момент виконує дисертаційне дослідження на тему «Взаємозв’язок мови і мислення при вивченні іноземної мови».

 
Доцент Дунаєвська Ольга Валеріївна, кандидат філологічних наук. 

У 2009 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет (факультет англійської мови)  та отримала кваліфікацію магістр філології, викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

З 2009 року працює викладачем англійської та німецької мов у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця на кафедра іноземних мов.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови.Є автором 18 друкованих праць із них: 14 – у спеціалізованих українських виданнях; 4 – у закордонних виданнях.

На кафедрі відповідає за моніторинг успішності та підготовку звітної документації на медичному факультеті №4 і займається підбором інтерактивних матеріалів для використання на заняттях з англійської мови.

   
Викладач Захарова Валерія Олександрівна

В 2009 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та здобула диплом магістра. Отримала кваліфікацію викладача англійської мови та вчителя зарубіжної літератури і німецької мови.

Закінчила методичні курси підвищення кваліфікації ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching) у British Council.

З 2013 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Викладач Чорна Альона Ігорівна,

помічник відповідального за проведення ПМК на медичному факультеті №3 та ФПЛЗСУ.

У 2011 році закінчила факультет англійської мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури.

З вересня 2012 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ на посаді викладача. Працює над дисертаційним дослідженням з психології при Інституті психології імені Г.Костюка.

  
kolomiets Викладач Коломієць Тетяна В’ячеславівна

У 2009 році закінчила факультет англійської мови Київського національного лінгвістичного університету та здобула кваліфікацію бакалавра філології (вчитель англійської мови та зарубіжної літератури). У 2010 році закінчила факультет англійської мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури, вчителя німецької мови.

У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О. Богомольця і отримала кваліфікацію провізора.

З вересня 2010 року працює на кафедрі іноземних мов НМУ на посаді викладача англійської мови.

Є автором 20 наукових статей та тез, що надруковані у збірниках наукових праць України і в матеріалах українських та міжнародних науково– практичних конференцій.

З 2012 року працює над виконанням дисертаційної роботи  “Формування фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів у процесі навчання гуманітарних дисциплін засобами ІКТ” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

kushnir Викладач Кушнір Валентина Сергіївна,

у 2006р. закінчила з відзнакою Харківський Національний університет  імені В.Н. Каразіна, отримала диплом магістра за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, програміста, викладача інформатики та англійської мови, перекладача. З 2007 року працює викладачем на кафедрі іноземних мов НМУ імені О. О. Богомольця. У 2016 році захистила дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Викладає повний курс практичних занять з англійської мови на І та ІІ курсах медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, на ФПЛЗСУ та медико-психологічному, денної та заочної форми навчання.

Валентина Сергіївна є автором 14 статей та тез, які надруковані у фахових виданнях України, у зарубіжних наукових виданнях, а також у матеріалах українських та міжнародних науково-практичних конференцій.