НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Професійно-наукова діяльність

08.05.2018 року асистент кафедри (к.мед.н.) Ергард Н.М. прочитала спільну лекцію з доцентом кафедри правосуддя Юридичного факультету ДУІТ (к.ю.н.) Кобилянським О.Л. на тему: «Тактика призначення та проведення судових експертиз» для курсантів Юридичного факультету ДУІТ:

28 лютого 2018 року за проханням Національної академії прокуратури України професор Михайличенко Б.В. прийняв участь у роботі круглого столу з питань призначення прокурорами експертиз у кримінальних провадженнях:

 

На засіданні круглого столу з питань призначення прокурорами експертиз у кримінальних провадженнях професором Михайличенком Б.В. була прочитана лекція прокурорам військових прокуратур гарнізонів з «Судово-медичної експертизи вогнепальної травми»:

“Проведення наукового семінару д.мед.н., доцентом Біляковим А.М. на тему: “Актуальні аспекти сучасної судово-медичної експертизи у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України”

 

 

 

Кафедра судової медицини та медичного права бере участь у проведенні лекційних занять для судово-медичних експертів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи з метою впровадження наукових досягнень кафедри в практичну роботу судово-медичної експертизи. Також співробітники кафедри активно співпрацюють з Національною академією внутрішніх справ, беручи участь у розгляді актуальних питань судової експертизи на міжнародних науково-практичних конференціях, які щорічно проводить Академія.Асистент Ергард Н.М. читає лекцію лікарям судово-медичним експертам Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи:

 

Асистент Федорова О.А. читає лекцію студентам та викладачам кафедри щодо новітніх методів визначення давності гнильних змін трупа:

Співробітники кафедри (проф. Бабкіна О.П., ас. Ергард Н.М., ас. Федорова О.А., ас. Варуха К.В.) беруть участь у міжнародній науково-практичній конференції в Національній академії внутрішніх справ (2016 р.):

Асистент Ергард Н.М. виступає з доповіддю на міжнародній науково-практичній конференції в Національній академії внутрішніх справ: 

Співробітники кафедри (проф. Бабкіна О.П., ас. Ергард Н.М., ас. Федорова О.А., ас. Варуха К.В.) беруть участь у міжнародній науково-практичній конференції в Національній академії внутрішніх справ (2017 р.):

Захист дисертаційної роботи доцента Білякова А.М. на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (м. Київ, 2014 р.):

Завідувач кафедри, професор Михайличенко Б.В. бере участь у захисті докторської дисертації доцента Білякова А.М.:

Виступ доцента Бондаря С.С. на захисті докторської дисертації доцента Білякова А.М.:

Захист дисертаційної роботи асистента Ергард Н.М. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (м. Харків, 2017 р.):

Захист дисертаційної роботи асистента Федорової О.А. на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (м. Київ, 2017 р.):

Співробітники кафедри (ас. Федорова О.А., ас. Ергард Н.М., ас. Кубаля С.М.) беруть участь у міжнародній науково-практичній конференції в Національній академії внутрішніх справ (2017 р.) 

Апробація дисертаційної роботи асистента кафедри Варухи К.В. (07.03.2018 р.)