НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Інформація для студентів

УВАГА!
ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПМК НА КАФЕДРІ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА МЕДИЧНОГО ПРАВА НМУ ВІДБУДЕТЬСЯ 22.06.2018 РОКУ З 14:00″

Перелік практичних навичок
Лекція – Експертиза живих осіб з приводу травми
Памятка дій студента у поліції
“Лекція – Дії студента у відділку поліції”
Питання на ПМК стоматологічний факультет
Регламент оцінювання стоматологічний факультет
Питання на ПМК з дисципліни Судова медицина
Опис дисципліни Судова медицина
Тематичний план лекцій з дисципліни Судова медицина
Регламент проведення та оцінювання з дисципліни Судова медицина
Практикум для самостійної роботи студентів
Методичні матеріали до СПРС
Посібник з СПРС
Навчальний посібник з аудиторної роботи студентів
Методичні матеріали до практичних занять

Метод.розробки по темі Гострі предмети

Атлас

Методичні розробки до ПЗ до теми № 4

Методичні розробки ПЗ до теми № 5

Метод.розробки по темі Повішення

Секція медичного та фармацевтичного права

Розклад занять кафедри
Календарно-тематичний план лекційних занять
Календарно-тематичний план практичних занять
Календарно –тематичний план СРС
Графік проведення передзалікових консультацій та заліків
Графік відпрацювань

Медичні факультети
Перелік питань підготовки до практичних занять
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку
Регламент виконання контрольноі роботи з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №1 з медичного правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №3 з медичного правознавства
Тематика контрольних робіт з мединого правознавства
Перелік питання до підготовки до практичного заняття №2 з медичного правознавства

Медико-психологічний факультет
Тематичний план СРС
Перелік питань підготовки до самостійної роботи студента
Перелік питань підготовки до заліку

 Фармацевтичний факультет
Тематика контрольних робіт для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання)
Методичні рекомендація для підготовки контрольних робіт з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік теоретичних питань до заліку з навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство» (заочна форма навчання)
Перелік питань до підготовки до практичних занять ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до СРС ТПКЗ
Перелік питань до підготовки до заліку ТПКЗ

Стоматологічний факультет
Перелік питань до підготовки до практичних занять
Перелік питань до підготовки до заліку
Перелік питань для СРС
Регламент виконання СРС (реферат)
Тематика рефератів