НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa судової медицини та медичного права

Конференції

Кафедра судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця на чолі із завідувачем кафедри, професором Михайличенко Б.В., щорічно організовує та проводить науково-практичні студентські конференції з участю вищих навчальних закладів як медичного, так і юридичного напрямку.

З 2016 року проведено 2 науково-практичні студентські конференцій, за результатами якої видано два збірника наукових праць:

 

Роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця. – К.: Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – 100 с.

На студентській конференції обговорена роль судово-медичної експертизи при визначенні юридичної відповідальності медичних працівників, застосування спеціальних знань при визначенні причинно-наслідкових зв’язків по дефектам надання медичної допомоги, участь судово-медичних експертів та лікарів-спеціалістів у проведенні судово-медичних експертиз щодо лікарських помилок, види юридичної відповідальності медичних працівників за порушення у медичній сфері, а також інші питання.

Для студентів, викладачів, експертів, аспірантів, ад’юнктів навчальних закладів юридичного та медичного профілю.

Матеріали студентської конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного покладається на авторів.

УДК 340.6:061.3-057.875

© Кафедра судової медицини та медичного права, 2016.

© Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2016.

 

Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін: збірник матеріалів студентської конференції / редкол.: Михайличенко Б.В., Ергард Н.М.; Київ. Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця. – К.: Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – 164 с.

На студентській конференції обговорений сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін, застосування спеціальних знань у протидії злочинності, участь спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) дій, участь лікарів при проведені судово-медичних експертиз, а також інші питання.

Для студентів, викладачів, аспірантів, ад’юнктів навчальних закладів юридичного та медичного профілю.

Матеріали студентської конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного покладається на авторів.

УДК 340.6:061.3-057.875

© Кафедра судової медицини та медичного права, 2016.

© Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2016.

© Київське обласне бюро судово-медичної експертизи, 2016.

 

Проведення таких заходів сприяє обміну досвідом між спеціалістами в галузі судової медицини та права, а також поглибленню знань у суміжних галузях медицини, розширенню міжрегіональних зв’язків, посиленню міжнародного співробітництва.

У 2017-2018 роках кафедрою заплановано проведення 2-х науково-практичних студентських конференцій за участю кафедри кримінального права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій Інституту управління, технологій та права імені Гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного, а також кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ.

Інформація про час та дату проведення конференцій буде подано завчасно на сайті у розділі «Новини».

20 грудня 2017 року на кафедрі судової медицини та медичного права за участю кафедри кримінального права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій Інституту управління, технологій та права імені Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, а також Національної академії внутрішніх справ було проведено міжвідомчий круглий стіл з міжнародною участю до Всеукраїнського тижня права, матеріали круглого столу включені у Збірник наукових праць:

Забезпечення прав людини в медичній та фармацевтичній практиці: збірник матеріалів міжвідом. круглого столу до Всеукраїнського тижня права (Київ, 20 груд. 2017 р.) / [редкол.: К.Р. Добкіна, А.В. Мусієнко, Б.В. Михайличенко та ін.]. – Київ: Держ. у-т інфрастр. та технол., І-т упр., технол. та права ім. Гетьмана П. Коношевича-Сагайдачного, 2017. – 180 с.Редакційна колегія: Добкіна К.Р., декан юридичного факультету ІУТП ДУІТ, к.ю.н., доцент; Мусієнко А.В., завідувач кафедри кримінального права ЮФ ІУТП ДУІТ, к.ю.н., доцент; Михайличенко Б.В., завідувач кафедри судової медицини та медичного права НМУ, д.мед.н., професор; Біляков А.М., доцент кафедри судової медицини та медичного права НМУ, д.мед.н.; Ергард Н.М., асистент кафедри судової медицини та медичного права НМУ, к.мед.н.; Федорова О.А., асистент кафедри судової медицини та медичного права НМУ, к.мед.н.; Кобилянський О.Л., доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 НАВС, к.ю.н.; Антонюк П.Є., професор кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, к.ю.н.Рекомендовано до друку науково-методичною радою юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій, Інституту управління, технологій та права імені Гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного від 04 грудня 2017 року (протокол № 3).Проведення міжвідомчого круглого столу, присвяченого Всеукраїнському тижню права, проводиться згідно з наказом ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професора Амосової К.М. від 31.10.2017 року № 668 «Про затвердження плану заходів з проведення Всеукраїнського тижня права в НМУ імені О.О. Богомольця у 2017 році». Матеріали круглого столу подаються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних, точність викладеного покладається на авторів.
УДК 615+616]:342.7:061.3© ДУІТ, 2017.© НМУ імені О.О. Богомольця, 2017.© НАВС, 2017

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ: 1. Декан юридичного факультету ІУТП ДУІТ, кандидат юридичних наук, доцент Добкіна Катерина Робертівна. 2. Завідувач кафедри кримінального права ІУТП ДУІТ, кандидат юридичних наук, доцент Мусієнко Анатолій Володимирович. 3. Завідувач кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Михайличенко Борис Валентинович. 5. Доцент кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, доцент Біляков Андрій Миколайович. 6. Асистент кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, Ергард Наталія Миколаївна. 7. Асистент кафедри судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, Федорова Олена Анатоліївна. 8. Доцент кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії Кобилянський Олег Леонідович. 9. Професор кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук, Антонюк Поліна Євгенівна.
ПОРЯДОК РОБОТИ ТА РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛУ 15.00-15.30 Реєстрація учасників круглого столу (лекційна зала № 1)15.30-16.00 Відкриття круглого столу 16.00-17.30 Тематичні доповіді, дискусії, обговорення проблем забезпечення прав людини в медичній та фармацевтичній практиці 17.30-18.00 Підведення підсумків, заключне слово
Місце проведення: Кафедра судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця, лекційна зала № 1 (вул. Мечнікова, 5)
Доповіді Повідомлення – до 15 хв.– до 10 хв.Виступи в обговоренні – до 5 хв.

 

 

 

 

Учасники міжвідомчого круглого столу до Всеукраїнського тижня права 20.12.2017 року

(Зліва-направо: ас. кафедри судової медицини та медичного права НМУ Волобуєв О.Є., ас. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ Ткаченко О.П., ас. кафедри судової медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика к.мед.н. Плетенецька А.О., ас. кафедри судової медицини та медичного права НМУ к.мед.н. Ергард Н.М., ас. кафедри судової медицини та медичного права НМУ к.мед.н. Федорова О.А., лікар-гістолог КМБ СМЕ Андрейко А.Б., завідувач кафедри кримінального права ЮФ ІУТП ДУІТ к.ю.н. Мусієнко А.В., проф.кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз НАВС д.біол.н. Котляренко Л.Т., а також студенти та лікарі-інтерни НМУ ім. О.О.Богомольця, НМАПО ім. П.Л. Шупика, студенти ІУТП ДУІТ, курсанти НАВС та студентка ЮФ ПВНЗ “Фінансово-правовий коледж”).

Відкриття міжвідомчого круглого столу до Всеукраїнського тижня права зав.кафедрою судової медицини та медичного права НМУ імені О.О. Богомольця д.мед.н., професором Михайличенко Б.В. 

Вітальне слово завідувача кафедри кримінального права ЮФ ІУТП ДУІТ к.ю.н. Мусієнка А.В. 

Виступ професора кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії внутрішніх справ, д.біол.н. Котляренко Л.Т.