НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Розподіл лекційних потоків між викладачами кафедри

Розподіл лекційних потоків між викладачами кафедри