НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Співробітники

Професорсько-викладацький склад

  Завідувач кафедри
  Матяш Михайло Миколайович 24.05.1958 р.н., доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти та науки, голова правління Асоціації з медичної та психологічної реабілітації, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Заслужений лікар України. У 1981р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Інтернатура з психіатрії. Закінчив курси спеціалізації з психотерапії, рефлексотерапії, неврології. Має вищу кваліфікаційну категорію з психіатрії, психотерапії. З 1982 року працював на посаді лікаря-психіатра Подільського ПНД м. Києва. З 1988 року зав. кабінетом психотерапії Київської обласної клінічної лікарні. З 1992 року асистент, доцент Київського інституту удосконалення лікарів (тепер Національна медична акдемія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика). З 2013 року пеший проректор ПВНЗ «Київського медичного універстету», завідувач кафедри неврології, психіатрії та рефлексотерапії. З березня 2017 року по квітень 2018 року в.о. ректора ПВНЗ «Київського міжнародного медичного університету». З 13 квітня 2018 року рішенням Вченої Ради обраний на посаду завідувача кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році на тему «Комлексне лікування вегетативних розладів при неврозах». В 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування уражень говного мозку у віддаленому періоді закритої черепно-мозкової травми у осіб, що зазнали впливу факторів радіоекологічної катастрофи». Звання доцента отримав в 2000 році, звання професора – з 2015 року.

Опублікував понад 120 наукових праць. За останні 5 років – 34 наукові статті, 2 монографії, 4 методичні рекомендації, 2 авторських свідоцтва. Напрямок наукових досліджень та публікацій за останні роки присвячений медико-психологічній реабілітації та соціальній адаптації учасників бойових дій. За багаторічну сумлінну працю в 2008 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, а в 2009 році Указом Президента України було присвоєно Почесне Звання «Заслужений лікар України». У 2016 році нагороджений відзнакою народної пошани серез 25 справжніх професіоналів своєї справи України медаллю «За збереження національних традицій». У 2017 році отримав відзнаку Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України «За вагомий внесок у розбудові медико-психологічної реабілітації учасників АТО». Активно співпрацює з ветеранськими організаціями, очолює напрямок з медико-психологічної реабілітації Всеукраїнського об’єднання «Українці разом!».

 

  Професори
ФІЛОНЕНКО МИРОСЛАВА МИРОСЛАВІВНА

Доктор психологічних наук

Професор кафедри загальної і медичної психології

Профіль вченого:

ORCID: 0000-0001-9976-1165

Researcher ID: C -837102017

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user

 

Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (1998), згодом навчалася в очній аспірантурі (1999-2002 р. р.). У 2003 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, доповнивши наукові розробки в напрямі формування екологічного мислення. За результатами цих наукових розробок видала монографію „Екологічна психологія” (2005). З вересня 2003 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006 р. отримала вчене звання доцента цієї кафедри. Цього ж року здобула другу вищу освіту та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Психологія». З вересня 2015 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

У 2017 здобула науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації «Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря». Науковим доробком є: обґрунтування теоретико-методологічних засад психології особистісного становлення майбутнього лікаря в процесі навчально-професійної діяльності; розкриття змісту таких понять як пропедевтичне мислення студента-медика, клінічне мислення майбутнього лікаря, психологічний портрет майбутнього лікаря, особистісна компетентність майбутнього лікаря, розробка та апробація адаптивно-динамічного навчання студентів-медиків, спрямованого на їх особистісне становлення у процесі навчально-професійної діяльності вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу. Результатами наукових доробок відображені у монографії „Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря” (2015).

Має понад 100 наукових праць серед них: 80 наукових праць, 2 монографій, 4 навчальні підручники, 3 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, понад 10 навчальних типових програм для різних спеціальностей. Член робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої медичної освіти за спеціальністю «Медична психологія». З 2012 р. була членом робочої групи з впровадження європейського проекту TEMPUS MUMEENA з питань модернізації вищої медичної освіти в країнах східного сусідства Європейського союзу. Має документи про підвищення кваліфікації за напрямом «Сучасна методика викладання на основі компетентнісного підходу», «Освіта в зарубіжних країнах, «Інноваційні навчально-виховні технології», «Методологія дистанційної освіти» та ін.

Основні науково-методичні напрацювання:

Монографії:

«Екологічна психологія» (2005)

«Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря» (2015)

Навчальні підручники:

«Психологія спілкування» (2008, 2012)

«Зоопсихологія з основами етології» (2013)

«Педагогіка вищої медичної освіти» (2014)

Методичні рекомендації:

«Методика викладання на засадах компетентнісного підходу у вищій медичній освіті» (2016)

Навчальні посібники:

“Психологія особистості та індивідуальних відмінностей”(2005)

«Роль симуляційних технологій у клінічному навчанні студентів, оцінювання результатів навчання» (2012)

«Наукова-дослідницька діяльність студентів ВМНЗ» (2013)

Навчальні програми:

«Сучасна методика викладання на засадах компетентнісного підходу»

«Психологія спілкування»

«Соціальна психологія»

«Основи соціальної психології»

«Психологія особистості та індивідуальних відмінностей»

«Порівняльна психологія»

«Основи наукових досліджень»

 

 

  Доценти
tertichna  Тертична Надія Анатоліївна

 Кандидат психологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1997 р. Відповідальна за аспірантуру.

Автор 50 публікацій.

 

Городнова Надія Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2008 р.

Автор понад 137 публікацій.

Нагороджена: Грамот ою Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації (наказ ГУОН КМДА від 05.03.2003р. №19-К);

-Грамот ою МОНУ (наказ від 16.09.2008 р. № 1037-к);

-Подяк ою Кабінету Міністрів України (від 2 березня 2009 року №9448).

-Грамот ою МОН України (2011 р.)

Переможець в номінації «Методична робота», «Громадське визнання» в галузі психології.(2009 р.)

 Божук Богдан Степанович

 Кандидат медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2011 р.

Автор понад 40 публікацій

Сидоренко Анастасія Юріївна

 Кандидат медичних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2011 р.

Автор близько 40 публікацій

 lunev Луньов Віталій Євгенович

Кандидат психологічних наук, доцент, почесний доктор Оксфордського академічного союзу, Великобританія. Дійсний член Всесвітньої федерації психічного здоров’я, США.

Працює на кафедрі з 2016 року. Автор понад 100 наукових праць.

Старші викладачі
Лазуренко Олена Олексіївна

Кандидат психологічних наук. Працює на кафедрі з 1994 р.
Відповідальна за навчально-організаційну та навчально-методичну роботу, англомовне навчання на кафедрі. Викладає курси: «Основи психології», «Основи педагогіки», «Психологія», «Психологія спілкування», «Тренінг спілкування», «Психологія емоцій», «Медична психологія», «Психологія діяльності медичного працівника». Мови викладання: українська, російська, англійська. Розробила та впровадила авторський курс і програму навчальної дисципліни «Психологія емоцій» та тренінг «Формування емоційної компетентності майбутнього лікаря». Співрозробник галузевих стандартів зі спеціальності «Медична психологія», а також автор 34 навчальних програм, навчально-методичних комплексів з фахових дисциплін.
Автор понад 260 публікацій, у т.ч. 7 підручників, 2 монографій, 8 навчальних та 12 навчально-методичних посібників, текстів лекцій – 7. Відмінник освіти України. Нагороджена почесною грамотою МОН України, Грамотою комітету охорони здоров’я Верховної ради України та іншими державними і недержавними відзнаками. Учений секретар Вченої ради медико-психологічного факультету (2004-2017 рр).

 

Викладачі
  Жук Алла Василівна

 Викладач.

Працює на кафедрі з 1996 р. Відповідальна за виховну роботу. Нагороджена почесною грамотою МОН України.

Автор понад 2 0 публікацій.

Божук Олена Анатоліївна

Кандидат медичних наук, викладач.

Працює на кафедрі з 2015 року

Автор понад 43 публікацій.

СТАРШІ ЛАБОРАНТИ

Вовк Володимир Володимирович

Старший лаборант. Випускник 2015 року.

Автор понад 20 публікацій.

Крайнюк Оксана Олегівна

Старший лаборант. Випускниця 2015 року.

Автор 5 публікацій.

 basaraba Басараба Сергій Романович

Випускник 2016 року. Працює на кафедрі з 2016 року.

Кирилюк Людмила Степанівна